Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация за родители или как да преговаряме с децата си

Безплатно онлайн обучение за родители.

Всяко дете иска да знае три неща: Видян ли съм? Достоен ли съм? Важен ли съм?

Само когато сме способни да изоставим нашето желание  да превъзхождаме децата си, ще можем да постигнем споразумение с тях, напълно осъзнавайки, че хората функционират най- добре, когато се чувстват чути, разбрани и утвърдени. С нарастване на възрастта ние започваме да виждаме, че желанието на децата ни да бъдат възприемани като независими личности е признак на здравословното им и адекватно развитие, вместо предизвикателно или лошо поведение. Вместо да приемаме конфликтите, изискванията и агресивността толкова лично, че да се чувстваме застрашени, важно е да видим, че те са израз на воля в нашите деца и индикатор за доверие, откритост, автентичност и смелост.

Да научим децата на изкуството да преговарят е един от най- важните уроци, които можем да им предадем. Когато те започват да не се страхуват от конфликтите, ще са способни да влизат и излизат от противоречията с лекота и без да са обзети от страх. Ще придобият умението да не придават личен контекст на различията, а да приемат факта, че всеки човек има свой индивидуален подход към живота.

„Център за разрешаване на спорове“ Ви предоставя възможността да се включите в безплатно обучение за родители, в което ще можете да придобиете знания и умения за:

  • Как да слушате активно
  • Как да разпознавате емоциите и да ги назовавате
  • Как да проявявате емпатия
  • Как да задаватe правилните въпроси
  • Как да преформулирате изказвания
  • Как да парафразирате чутото
  • Как да отделяте проблема от човека
  • Как да разкривате истинските нужди на децата си
  • Как да формулирате Вашите и тези на децата Ви интереси

Обучението е адаптирано за онлайн формат. 

Записването става или чрез формата за регистриране за участие, или

на e-mail: office@bgmediation.com,

или на тел. 0889 311118. След свързване с нас, ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Записване

Дати на провеждане

Първа част

25 януари 2022 - 25 януари 2022

Втора част

27 януари 2022 - 27 януари 2022

Време на провеждане

Първа част

17:30 ч. - 19:30 ч.

Втора част

17:30 ч. - 19:30 ч.

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще за свържем с Вас.

Информация за кандидата