Център за разрешаване на спорове - лого

Проект „Насърчаване използването на медиацията в район „Надежда“,  с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността“

     

От месец юни, 2023 г. стартират дейностите по проект „Насърчаване използването на медиацията в Столична община район „Надежда“,  който се изпълнява от Център за разрешаване на спорове, в партньорство с район „Надежда“ и е финансиран по Програма „Европа“ 2023 на Столична община по Приоритетна област 2: „Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата  да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото“.

Основните цели на проекта са повишаване на информираността на гражданите за прилагане на медиацията при спорове и конфликти в общността и в семейството и  създаване на Информационен центърПриемна за Медиация  към  район „Надежда“ на Столична община. В нея гражданите ще бъдат информирани за възможностите, които им дава медиацията и ще им бъдат предоставяни информационни материали, както за медиацията, така и за медиаторите, които могат да съдействат за разрешаване на специфични конфликти. За осигуряване на устойчивостта на проекта ще бъдат обучени за медиатори служители на районната администрация.

Целевата група на проекта са всички жители на район „Надежда“, Столична община и очаквания резултат е  създаването на  предпоставки  за  мирно  и  цивилизовано  решаване  на  конфликти и по-спокоен живот.  Очаква се около 2000 души да са обхванати от дейностите на проекта.

Чрез създаването  на културата за мирно разрешаване на конфликти и постигане на споразумения в полза на всички заинтересовани страни, ще се повиши качеството на съвместния живот в общината.

Дейностите по този проект трябва да бъдат изпълнени до месец ноември, 2023 г.

 

       

 

Проект Насърчаване използването на медиацията в Столична община район „Надежда“, с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от  Сдружение „Център за разрешаване на спорове“, в партньорство с Район „Надежда СО

 

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.