Център за разрешаване на спорове - лого

Варна – Ден на медиацията, 11.11.2016 г.

Новият модел на медиацията във Варна

На 11 ноември 2016г. Варна демонстрира на практика нов модел за популяризиране на медиацията – като събра всички институции и организации на медиатори заедно и представи видими резултати при споразуменията.На 11 ноември за пръв път в 12-годишната си практика видяхме в подкрепа на медиацията да се съберат заедно представители на всички власти и основните организации на адвокатурата, бизнеса, образованието и медиаторите: председателите на съдилищата във Варна, Областният управител, Председателят на Общинския съвет, ректорът на Икономическия университет, Председателят на Търговско-промишлената палата, Главният секретар на Варненската адвокатска колегия, Директорът на регионалния инспекторат по образованието, съдии от Окръжен и Районен съд, представители на главните бизнес, образователни и медиаторски организации. Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на Окръжен и Районен съд – Варна и Център за обучение на медиатори „Итера академи“.

На този ден се навърши 1 година от създаването на съдебния център за медиация към Окръжен и Районен съд – Варна, и се постави началото на една нова традиция – отбелязването на Ден на медиацията във Варна.

Едни от главните двигателите на медиацията във Варна –
председателят на Окръжен съд Варна – съдия Марин Маринов
и председателят на Районен съд Варна – съдия Ерна Якова

Денят на медиацията

се организира съвместно от Центъра за медиация към Окръжен и към Районен съд Варна, Център за обучение на медиатори „Итера Академи“, Варна и Център за разрешаване на спорове, София. (който има честта да подкрепя Центъра по медиация към съдебен район Варна по проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“.)

На тази среща бяха представени както резултатите на медиацията във Варна за последната една година, така и беше заявена подкрепа от институциите и организациите на бизнес, адвокатурата и образованието за следващи действия за популяризирането на медиацията.

Беше направена демонстрация на медиация на живо, която даде възможност на присъстващите да надникнат зад кулисите на една истинска процедура, в която се разрешава реален търговски спор.

Какви са резултатите на медиацията във Варна?

За първата година от работата му резултатите на Центъра за медиация към Окръжен и към Районен съд Варна показват: 66 срещи по медиация, 3/4 – от тях по граждански спорове, 1/4 – по наказателни дела от частен характер.
Вече са сключени 15 споразумения, а по 7 дела предстои насрочване на втори разговор.
Тези резултати от началото на работата на съдебния център дават сериозна заявка и занапред. Но това, което правят Окръжен и районен съд Варна, е много повече от насочване към медиация и предоставяне на условия за сключване на споразумения. И не става дума само за подобрените отношения и общуване между страните, които се връщат в съдебна зала спокойни и готови за разговор. Зад цифрите стои нещо в пъти по-значимозапознаването на много хора с нов шанс за решаване на проблема им – по-щадящ откъм време, пари и нерви. И това е начинание, в което както председателите така, и съдиите участват всеотдайно и с увереност в каузата на медиацията. Над 25 са обучените съдии, които вече насочват към медиация.

На какво се дължи силният старт на Центъра за медиация към съдебен район Варна?

В световен мащаб, има няколко фактора, които са ключови за успеха на една съдебна програма за медиация. Стартът на Окръжен и Районен съд Варна потвърждава стремежът им да бъдат осигурени всички тези фактори и да се работи на световно ниво.Ангажирано ръководство на съда във Варна. Председателите и заместник председателите са пряко ангажирани в управлението на Центъра. Наред с това, те работят с екип от отдадени на каузата съдии и съдебни координатори.

Надеждна информация и насочване на страните. Страните по спорове получават пълно съдействие и подкрепа както от съдебните координатори, които организират всичко необходимо за провеждането на една медиация, така и от съдиите, които разясняват процедурата по медиация при всеки подходящ случай в съдебна зала.

Мотивирани и добре подготвени медиатори. Съдът работи с подбран кръг от медиатори, които са отлично подготвени специалисти с опит в различни области, така, че да бъдат на разположение в зависимост от вида на спора.

Както и сътрудничество с местните институции и медиаторските организации – Варненските съдилища дадоха реален пример за диалог и съвместни действия в името на медиацията, както с медиаторските организации , с които беше съвместно организиран Деня на медиацията – Център за обучение на медиатори „Итера Академи“, Варна и Център за разрешаване на спорове, София, така и с привличането от страна на съда на съмишленици – в лицето на институциите и бизнес организациите, адвокатурата и университета, които с готовност застанаха зад по-нататъшни действия за популяризирането на медиацията.

От адвокатската колегия вече подадоха ръка и на 24 ноември 2016 г. предстои обучение за адвокати от Варна в представителство в процедура по медиация. За повече информация за обучението за адвокати, можете да се свържете с нас на office@bgmediation.com.

Можете да се свържете с Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд Варна тук.

Всеотдайните медиатори и част от ядрото на активно подкрепящи медиацията съдии във Варна, заедно с председателите на Окръжен и Районен съд Варна, и съдебните координатори

автор: Севдалина Александрова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.