Център за разрешаване на спорове - лого

Обучения по търговска медиация

Обучения по търговска медиация

Обученията на „Център за разешаване на спорове“ винаги са били от професионалисти за професионалисти.
При създаването на учебни програми, водещото е било актуалност, високо качество, полезност и забавление.
В нашите обучения всеки участник е обучител и обучаващ се едновременно.
За нас е ценно да се развиваме като добри професионалисти и да утвърждаваме професията на медиатора, като необходима и високо квалафицирана.
За поддържането и развитието на нашата квалификация, създадохме обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора. 

Защо търговска медиация?

След сериозно проучване сред търговци, анализирахме  и идентифицирахме следните най-активни сфери, в които има спорове:

сделки с недвижими имоти, интелектуална собственост, търговски сделки и спорове между съдружници.

За да отговорим на нуждите на медиаторите, които искат да специализират търговска медиация, както и на всички търговци, адвокати, консултанти и различни специалисти от тези сфери, саздъдохме обучение, което се състои от три самостоятелни части и включва най-актуалните теми  – медиация при спорове за интелектуална собственост, медиация при спорове с недвижими имоти и медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници.
Освен, че това са най-актуалните и често срещани спорове, обучителите, създали темите по надграждащите обучения са водещи специалисти и професионалисти с доказани знания, умения и много богата практика.
В тези обучения имаме възможност за споделяне на много опит, научаване на нови неща, създаване на нови запознанства и професионална мрежа.

Датите на обученията

Датите на обученията са следните:

20 мартМедиация при спорове с недвижими имоти, водещ Иван Велков.

2-3 април: Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници, водещ Лъчезар Колев.

20 и 22 април: Медиация при спорове за интелектуална собственост, водещ проф. Владя Борисова:

Обученията се провеждат в онлайн формат – в рамките на изминалата година имахме възможност да развием онлайн обученията и да извлечем всички предимства на тази форма: бързина, удобство, гъвкавост, неформалност и достъп до много ресурси.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.