Център за разрешаване на спорове - лого

Софийска медиаторска вечер „Вино и Любов“

Първата за годината софийска медиаторска вечер се проведе на 12 февруари, в офиса на Център за разрешаване на спорове. Темата не вечерта беше „Вино и Любов“ – най-актуалната за този месец на годината.

Присъстваха много медиатори и приятели на медиацията. Вечерта  даде възможност на всички присъстващи да се  срещнат с колеги и да се запознаят с нови хора.

Споделихме новините от света на медиацията – работата в работната група към Министерство на правосъдието по изменение на законодателството, уреждащо процедурата по медиация.

Наш специален гост беше Ангел Лазаров – директор на „Институт по НЛП“. Той представи на гостите модел, по който можем да възраждаме любовта към себе си и другите, когато мислим, че сме я изгубили или тя ни е напуснала.

Анонсирахме новите надграждащи обучения по търговска медиация. Наша радост и чест беше да представим на гостите проф. д-р Владя Борисова – преподавател по право на интелектуална собственост в УНСС и директор на Институт по творчески индустрии и бизнес. Тя ще проведе еднодневно обучение по „Медиация при спорове за интелектуална собственост“. За повече информация за това обучение може да следите нашия сайт.

Вдигнаха се много наздравици. Пожелахме си още много срещи. Планирахме бъдещи събития.

Албена Комитова представя Ангел Лазаров на гостите
Проф. д-р Владя Борисова представя на гостите обучението по „Медиация при спорове за индустриална собственост“

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.