Център за разрешаване на спорове - лого

Ще бъде ли медиацията задължителна в България? – отзиви от кръглата маса на 11 ноември 2015г.

На кръгла маса на 11 ноември 2015 г. в рамките на Седмицата на медиацията, организирана от Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен и Градски и съд и медиаторски организации, бяха обсъдени горещи теми от сферата на доброволното разрешаване на спорове в България – или иначе казано – какво се случва с медиацията и докъде стигнаха законовите промени в областта?

Ключови мнения споделиха хората, които имат решаващ глас по темата – Председателят на Върховния касационен съд съдия Лозан Панов, заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева, председателят на законодателната комисия на парламента Данаил Кирилов, представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова, съдия Светла Цачева от Върховен касационен съд.

Мненията за постигнатото дотук и предстоящите промени споделиха и хората, които ежедневно работят в сферата на медиацията – Албена Комитова, Председател на Център за разрешаване на спорове, която модерира цялата дискусия, съдия Евгени Георгиев от Софийски градски съд, адвокатите Ивайло Данов, Валентин Бенатов, и Йосиф Герон, както и Милена Гунчева, председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен и градски съд.

Съдия Лозан Панов изрично и за пореден път в свое изказване подкрепи медиацията и нейното място в рамките на съдебната реформа, като припомни юридическата максима „И най-лошото споразумение е по-добро и от най-доброто съдебно решение“.

Заместник-министър Мичева заяви, че работната група към МП, която подготвя предложенията за законодателни промени в областта на медиацията, продължава активно своята работа и би следвало скоро готвените изменения да бъдат готови за внасяне в Парламента.

Председателят на Правната комисия към Народното събрание – Данаил Кирилов сподели, че смята медиацията за много полезен способ за разрешаване на спорове, и тъй като все още сред адвокатите, гражданите и търговците няма такава зрялост, за да направят този избор, вероятно ще е необходимо да се въведе елемент на задължителност на медиацията при определени видове спорове.

Това мнение беше споделено и от госпожа Соня Найденова, а съдия Светла Цачева обърна внимание, че е нужно внимателно обмисляне на текстовете в ГПК, които ще бъдат променени във връзка с въвеждане на задължителност на процедурата по медиация за някои видове дела, като направи конкретни бележки по конкретни текстове.

В момента се обсъжда както възможността медиацията да бъде задължителна по определени видове дела и без преминаване през процедурата да не може да се води съдебно дело, така и правомощие за съдиите да могат да задължават спорещите страни да използват медиация, за да постигнат много по-бързо и удовлетворяващо за тях решение. Обсъждат и се и варианти за финансови стимули при постигане на споразумение с медиация, особено в ранните етапи на спора и съдебното производство.

Автор: Севдалина Александрова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.