Център за разрешаване на спорове - лого

Състезанието по медиация – КАКВО СЕ СЛУЧИ

Състезанието по медиация на 16 и 17 ноември 2017 г. се организира за пръв път в България от Център за разрешаване на спорове с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. То е и едно от първите състезания в Европа, на което студенти имат възможност да се състезават не само като преговарящи екипи, но и като медиатори.

Състезанието даде на студентите не само възможност за живо преживяване на медиация, но и истински предизвикателства.

Предизвикателство 1. Да загубиш идентичността и да намериш … приятели
Какво е да влизаш на непознато място, с още 70 души и да се натъкнеш на … предизвикателство. Вместо табелка с името си да получиш просто топче от цветна хартия и да седнеш на маса с още 10 души със същия цвят – от други университети, специалности, отбори.
Първи урок по стопяване на дистанцията с „конкурентите“ и сближаване.

Предизвикателство 2. Да представиш медиацията … без думи
С новите си колеги студентите трябваше да изиграят какво се случва в медиацията … като пантомима.
В тази част от подготвителното интерактивно обучение за студентите пролича колко добре са запознатите участниците с всяка стъпка от медиацията.

Предизвикателство 3. Истинските медиаторски техники.
Да покажеш скритите медиаторски интструменти – лесни, но само на пръв поглед. Да откриваш скрити неща с подходящи въпроси, да намираш общото в непримирим спор с другата страна, да слушаш, за да разбереш и другия. Студентите имаха възможност да пробват на практика всяка от тези техники в обучителната част.

И най-голямото предизвикателство – СЪСТЕЗАНИЕТО.
Да седнеш и да търсиш максимума за себе си и същевременно да предлагаш нещо, което да е достатъчно добро и за другата страна беше предизвикателството за екипите от адвокат и клиент. За медиаторите предизвикателството беше да работят в екип с непознат медиатор от друг университет – едновременно конкурент за финала и партньор в медиацията, и да пренасочват адвокатите и страните от обвиненията и проблемите в миналото към възможностите в бъдеще.

УЧАСТНИЦИТЕ И ФИНАЛИСТИТЕ

В първия кръг се срещнаха 60 студенти от над 10 специалности, от 9 университета от цялата страна.

След първи кръг бяха излъчени 6 медиатори и 6 екипи адвокат-клиент – финалисти.
Независимо от формалното оценяване и класиране, всички студенти показаха, че разбират и приемат медиацията като най-естественият начин за решаване на проблеми. Те получиха лична обратна връзка от наблюдаващите ги професионални медиатори за представянето си и силните си страни.

НАГРАДИТЕ
В състезанието по медиация всички печелят, защото тестваха себе си, научиха и показаха реални умения за справяне с конфликти, които ще отнесат със себе си, и които ще им служат в най-различни житейски и професионални ситуации.
Всички участници получиха сертификати за отличното си представяне и специален бонус.
Получилите най-много точки във финалната медиация станаха и носителите на наградите в категориите медиатор и адвокат/клиент:
Първо място в категорията медиатор зае Теодора Пейчева от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Второ място – Валентин Марков от Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър“, трето място – Даяна Къчева от Нов български университет.
В категорията адвокат/клиент първо място зае отборът на Тошко Иванов и Кольо Колев от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Второ място за Богдан Петков и Кира Георгиева от Нов български университет, а трети – Сузан Рафат и Мария Николова от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
Специални награди – за най-добра преговорна стратегия на екип адвокат/ клиент – получиха Георги Раданов от Софийски университет и Богдан Петков от Нов български университет. За най-дипломатичен подход като медиатор специални награди получиха Тереза Василева от Медицински университет-Варна и Йоана Мирчева от Великотърновски университет. Награда за най-иновативен медиатор получи Дилян Николов от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Треньорите
10 треньори – преподаватели, които помагаха на студентите в подготовката им за състезанието, същото получиха отличия и благодарност.

Журито
Всяка от медиациите на състезанието беше наблюдавана и оценявана от по двама независими професионални медиатори и обучители по медиация с дългогодишен опит.

Накъде оттук нататък?
Идеята е състезанието да постави началото на традиция за провеждане на състезание по медиация и в идните години.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.