Център за разрешаване на спорове - лого

Защо съдиите предлагат задължителна медиация

Съд и медиация в подкрепа на бизнеса

В началото на месец ноември през изминалата година приключи най-големият проект, свързан с популяризирането на медиацията „МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“ и финансиран от фондация „Америка за България“.

Основните цели на проекта бяха:

  • укрепване, развитие и подкрепа на съдебни програми за препращане към медиация, чрез които да се информират и насърчават страните по търговски, граждански и имуществени спорове да използват медиация;
  • увеличаване на случаите, разрешени с медиация, повишаване на квалификацията и сътрудничеството между съдии и адвокати в сферата на медиацията .

Не на последно място – повишаване на познаването на медиацията като “първи избор на способ за разрешаване на спорове” от местните правни и бизнес общности и гражданите в 6 стратегически икономически центъра в България.

В рамките на проекта бяха обучени в техники по препращане към медиация над 200 съдии от общо 39 съдилища /районни и окръжни/.

Един от приоритетните съдебни райони по проекта беше Бургас. На 6 април 2017г. се откри Център за медиация към Окръжен съд и Районен съд – Бургас /повече за събитието тук: https://www.mediation.bg/news/368/ .

Вече трета година медиатори – доброволци от гр. Бургас работят към този център и отделят от времето си не само да провеждат медиации, а и да популяризират медиацията, като участват в различни инициативи, организирани от съдилищата и други институции.

Това, че медиацията намери своето място в Бургас и , че и дейностите по проекта „МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“ са дали своите плодове доказва и публикуваната в „24 часа.bg“  статия: https://www.24chasa.bg/region/article/8105584?fbclid=IwAR37H4-5DxI4qMQIeSpxVl6Cs9LBk6inPh3P-m6jg4jA0vRWnZmeigNrGpQ . В нея се казва, че бургаските магистрати са изпратили предложения до ВСС за въвеждане на „задължителна медиация при разводи, търговски спорове, за родителски права, етажна собственост и др.“

Работните групи към ВСС и МП за задължителна медиация са факт от лятото на 2019 година. Срещите на групата към МП продължават. Албена Комитова от „Център за разрешаване на спорове“ участва като експерт в тези групи и представя становища на различните заседания.

Какви ще са окончателните предложения, които ще залегнат в проект за изменение на законодателството в насока задължителна медиация предстои да бъдат решени.

Какви са тенденциите и различните предложения ще споделим с Вас в следващи наши статии.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.