Център за разрешаване на спорове - лого

Съдии за медиация – начало на обученията по препращане към медиация, юни 2016г.

Знаете ли какво в световен мащаб е дало най-голям тласък на използването на алтернативни способи за разрешаването на един спор?

Насърчаването на страните да ползват медиация от съдиите, при които те вече са били отнесли делото си за разрешаване. Защото съдията може да даде тежест и легитимност на процедура за доброволно разрешаване на спора, която може да е недостатъчно позната за хората, които имат спор и техните адвокати – както се случва при медиацията.

Именно въз основа на това, и имайки предвид успешния опит в препращане към медиация от страна на съдиите в София, над 50 от които бяха обучени в периода 2009-2012г., през 2016г. продължаваме с

обученията на съдии в препращане към медиация в национален мащаб.

В началото на юни 2016г. проведохме първото от серията обучения по препращане към медиация с участието на 26 съдии от Районните и Окръжните съдилища във Варна, Бургас, Велико Търново и Плевен. Обученията са в рамките на проекта за насърчаване на съдебни програми за медиация „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове.

В рамките на обучението, съдиите проведоха практически симулирани сесии по медиация и препращане и преминаха през предизвикателствата, които реално се случват в тези процеси – свързани със съпротиви на страните и адвокатите, психологически и организационни. Освен това бяха обсъдени конкретни стъпки за ефективно препращане и за разрастване на съдебните програми към съдилищата на участниците.

Подходът на съдиите към медиацията е изключително отворен и отговорен – като към нещо крехко и ценно, което те имат задачата да отнесат до хората и да им го предадат, така, че да се възползват от него. Въпреки, че все още това им отнема време за подготовка и преценка на подходящи случаи за медиация и усилия за убеждаване в доклада по делото и в зала, убедеността им, че помагат, прави мотивацията за препращане достатъчно силна.

През есента и следващата година предстоят следващи обучения за съдии в препращане към медиация, както и за адвокати – в представителство в процедура по медиация.

Автор: Севдалина Александрова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.