Център за разрешаване на спорове - лого

Съдебни програми за медиация в страната: новата вълна 2016г.

В началото на 2016 г. Център за разрешаване на спорове започна активна подкрепа за изграждане и разрастване на съдебни програми, които насочват към медиация в 6 български града – Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград, Пловдив и Плевен.
Създаването на програми за медиация към съдилищата, които информират и съдействат на гражданите за решаването на споровете им, е един от най-модерните механизми за осигуряване на достъп до правосъдие. Доказано е, че тези програми (в САЩ, както и във Великобритания, Холандия, Словения и в други европейски държави) дават най-лесен и бърз път за спорещите страни да разрешат проблема си, спестявайки време, пари и нерви.

Разрастването на тези програми в България има потенциал да ни превърне в един от успешните модели на улеснен достъп до правосъдие, което оставя спорещите доволни и помага за доброволното спазване на договореното.

Как ще се случи националното разрастване на програмите за медиация?

Интересът и инициативата на съдилищата вече са факт. В подкрепа на техните идеи и за постигане на резултати в национален мащаб се включват целенасочени експертни усилия и помощ при популяризирането на медиацията, благодарение на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове.

Наскоро в София се събраха председатели и представители на съдилищата от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен и София, които разказаха за досегашните си инициативи в сферата на препращането към медиация и изразиха подкрепата си за предприемане на целенасочени следващи стъпки.

Как ще могат конкретно да се възползват от съдебните програми гражданите и търговците?
Съдебните програми за медиация ще дават конкретна информация за това как, кога, при какви условия може да се ползва медиация, както и организационно съдействие за провеждането й. И тази информация ще бъде предоставяна максимално рано, още при внасяне на искова молба в съда. При постигнато споразумение, два процента от внесената 4-процентна такса се връща на ищеца.

Конкретно какво предстои по съдебните програми?
Всяка добра инициатива изисква ясен план с конкретни стъпки. Затова съдилищата ще получат съдействие за развиването на своя индивидуална стратегия за идните три години. Става дума за развиването на местна съдебна програма за медиация, подходяща за условията за техния регион.
Наред с това съдиите ще бъдат запознати с международните практики за развиване на такива програми и за насочване на спорещите страни към медиация. Адвокатите от местните колегии също ще имат възможност да се включат в професионални обучения, които дават специализирана подготовка за представителство в медиация. Съдът, адвокатите и медиаторите ще имат възможност да създадат основа за трайно сътрудничество в подкрепа на бизнеса и гражданите чрез съвместни професионални срещи.
За да бъде програмата за насочване към медиация максимално полезна, тя ще вземе и мнението на местните бизнес-организации. Наред с това, инициативата за популяризиране на медиацията ще въвлече и студенти в национално състезание по медиация, което ще им даде възможност да практикуват и да участват в медиация. За местното популяризиране на медиацията ще има събития на живо и информация в съдебните сгради.
За националното популяризиране на медиацията ще работи уеб-сайт с богати ресурси за действащите програми за медиация в България, както и за медиаторите и за възможностите за разрешаване на случаи в отделните градове.

Какво да очакваме по отношение на броя на медиациите?
За медиацията липсва официална статистика в повечето европейски държави. България не прави изключение. Според проучване за „Рестартирането“ на Директивата за медиацията, проведено през 2014 г. по възложение на Европейския Парламент, в България годишно медиациите са около 500. Статистиката на Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен съд показва около 100 медиации годишно, проведени към центъра след препращания от съдии. В частните центрове по медиация не се води статистика, но в последните години както запитванията, така и броят медиации се увеличават, и вероятно надхвърлят цифрата от 500 годишно. Съдебните програми в шестте града на България, които се включват сега, се очаква да повишат този брой многократно.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.