Център за разрешаване на спорове - лого

Резултатите на съдебната програма за медиация във ВАРНА за първите й 6 месеца: 48 срещи по медиация, 17 приключили медиации, 7 споразумения

Седем са подписаните споразумения в Центъра за медиация към съдебен район Варна след препращане от районни и окръжни съдии за първите 6 месеца от откриването му. В края на миналата година каузата да се популяризира медиацията като извънсъдебен способ за решаване на съдебни спорове бе причината за откриването на Центъра, по инициатива на ръководствата на Окръжен и Районен съд Варна. Половин година по-късно в него предоставят безвъзмездни услуги 15 юристи, педагози, икономисти и психолози, които съдействат за решаването на спорове по дела на Районен и Окръжен съд Варна, доброволно и безплатно за страните, посредством медиация.

За 6 месеца Центърът за медиация към съдебния район на Окръжен съд във Варна бе домакин на 49 срещи на медиатори със спорещи в съда страни по 28 граждански и наказателни дела. За този срок има 17 приключили медиации, като при 7 от тях има подписани споразумения – по 2 граждански дела, 3 въззивни граждански и 2 наказателни дела от частен характер. Без споразумения са приключили медиациите по 6 граждански и 4 наказателни дела от частен характер.

По повод първите 6 месеца от откриването на Центъра за медиация към съдебния район бе организирана работна среща от председателят на Окръжен съд Варна Марин Маринов. На нея бяха обменени идеи за развитието на Центъра, както и споделен опит от медиаторите.

Ден по-рано в Окръжен съд Варна се проведе работна среща между магистрати, медиатори и съдебни служители за организация на работата на Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд Варна, с участието на представители на Център за решаване на спорове – София.

Окръжен съд Варна е един от пилотните съдилища по проект „Медиация в подкрепа на бизнеса. Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“. 3-годишният проект е финансиран от фондация „Америка за България“ и изпълняван от Центърът за разрешаване на спорове в София. По него са обхванати няколко стратегически района на България – Варна, Велико Търново, Плевен, Бургас и Благоевград. Една от целите на проекта е укрепване, развитие и подкрепа на съдебни програми за препращане към медиация, които да информират и насърчат страните по търговски, граждански и имуществени спорове да използват медиация. Крайната цел е увеличаване на случаите, разрешени с медиация, спестени средства на страните и по-бърз съдебен процес.

Окръжният и Районният съд във Варна са първите извън София, които вече 6 месеца успешно насочват страни по съдебни дела да разрешат спора си с медиация. Двете съдебни институции осигуряват пълно административно съдействие и място за провеждане на процедурите по медиация, а медиаторите предоставят услугата безвъзмездно.

Медиацията е лесна и достъпна процедура, ръководена трето безпристрастно и независимо лице, специално обучено да подпомага страните и да ръководи процедурата по медиацията. Тя започва и продължава само ако и двете страни са съгласни, при пълна дискретност от участващия медиатор. Всяка от страните е свободна да се оттегли, когато пожелае. Обикновено медиацията се провежда в рамките на 1-2 сесии, след което страните се връщат в съдебна зала и разрешават значително по-бързо възникнали спорове.

Източник: actualno.com

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.