Център за разрешаване на спорове - лого

РЕЗУЛТАТИ за медиацията в България през 2017 – от проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса“

Има едно нещо, което ме радва особено през последната година. Медиацията, подобно на електричеството някога, все повече става естествена част от ежедневието ни. И както газеният фенер е бил заместен от включването в електроразпределителната мрежа, така и медиацията вече стига до домовете и институциите като все по-обичайния метод за „осветляване“ на развръзката при проблемни ситуации.
Случи ми се няколко пъти през изминалата година, когато отивах в различни институции като гражданин, служителите да поглеждат документите и да казват – „О, вие се занимавате с медиация. Гледах за това по телевизията.“ Или „Моя приятелка участва в медиация.“ Или „Познавам медиатор, който ми разказва много интересни случаи.“ Или „Как да стана и аз медиатор?“
Когато отидох в училището на детето ми и споменах покрай другото за медиация, казаха, „О, ние имаме планове да развиваме такава училищна програма.“ На едно парти, тъкмо след като се запознах с нови колеги адвокати, ми споделиха със смесени чувства – „Ох, да знаете в каква медиация ми се наложи да участвам“. Нормално е човек да се сблъска и с плюсове и минуси в една медиация. А по телефона се обаждат мениджъри, за да попитат – „Ще мога ли с медиаторските знания да преговарям по-добре и да си управлявам по-лесно работата със служителите и доставчиците?“
Вече сме на етапа, на който за медиация се говори открито и все по-масово. Както зад електроразпределителната мрежа, зад това стоят стотици хора, които говорят с други хора и институции и я правят позната и близка. И които изграждат стълбове, поставят кабели, и съоръжения и довеждат „електричеството“ до домовете.
Кои са хората и какво стои зад „електроразпределителната мрежа“ на медиацията?
Персонажите не са толкова важни. Важно е обаче да видим изградените стълбове, да отдадем дължимото – нарежда ни на едно от челните места в Европа, и да видим пътя, по който ще се развива мрежата, за да достигне „електричеството“ на медиацията до повече домове.
СЪДА
Едни от големите „стълбове“ на „електроразпределителната“ мрежа на медиацията са съдилищата и съдиите. Съдиите в България са едни от най-напредничавите и отворени към нови методи за разрешаване на спорове сред колегите си в Европа. Те поеха инициативата да заложат авторитета си и да застанат пред гражданите по дела и да гарантират за медиацията – че си заслужава да опитат да влязат в процедура по медиация.
Какви са фактите, които потвърждават големия ангажимент на съдиите към медиацията
В периода от 2009 г. досега над 400 български съдии са се включили в различни обучения по препращане към медиация, и десетки от тях активно препращат случаи към медиация. До 2015 г. това се случваше основно в София чрез Програмата за спогодби и медиация към Софийски Районен и Градски съд.
От началото на 2016 г. започна нов етап в разгръщането на съдебни програми – вече в множество градове от цялата страна – благодарение на проекта„Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“ 2016-2019, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове, под ръководството на Албена Комитова и Севдалина Александрова.
Смисълът на съдебните програми за медиация е именно да послужат като основни стълбове на „електроразпределителната“ мрежа на медиацията – така се развива масовата култура на медиацията навсякъде по света.
Каква е картината на съдилищата, подкрепящи медиацията към края на 2017 г.
 • Съдилища и съдии, включили се в препращане към медиация
  • Действащи съдебни програми по препращане към медиация има вече във Варна, Бургас, Плевен, а в Пазарджик, Хасково и Ловечсе подготвя откриването на такива,
  • 21 съдилища, от които 6 окръжни и 15 районни са заявили интерес към развитието на програми за медиация и са включили съдии в обученията по препращане към медиация – сред които Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Пазарджик, Хасково, Враца, Ловеч, Пловдив, и други.
  • 118 съдии от съдилища извън София са обучени в препращане, и близо 1/3 от тях вече извършват препращания към медиация (във Варна броят на обучените съдии, препращащи към медиация е над 80%*).
Какъв е ефектът от работата на съдиите в медиацията през 2017 г.
 • Програмите във Варна, Бургас и Плевен вече имат редица проведени медиации, като процентът на споразуменията е 49%.
 • Според проучване, проведено сред съдии, обучени в медиаторски техники и препращане, основно от Варна:
  • 92,5% от обучените съдии са използвали техники за споразумяване на страните в зала, като 56% са помогнали за постигането на споразумение в зала, а 40% са успели да намалят чрез тях напрежението в залата, 24% са помогнали на страните да изяснят предмета на иска, а 8% от страните са споразумели самостоятелно и са подали искане за прекратяване на делото.
  • 85% от обучените съдии са препратили към медиация, като в 35% от случаите в медиациите е постигнато споразумение, в 52% не е имало споразумение, а в 17% е имало други положителни резултати, като споразумение извън медиация, или спиране на съдебното производство и подобрена комуникация между страните.
Работата на съдилищата за разпространението на медиацията продължава да бъде основен стълб и през 2018г., със заявки от нови съдилища за намеренията им за развиване на съдебни програми за медиация.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Вторият стълб на медиацията в момента е активното сътрудничество между съда и медиаторите и медиаторските организации.
Благодарение на това сътрудничество се провеждат съвместни събития, които постигат сериозна публичност за медиацията.
 • Във Варна Дните на медиацията, които се установиха като традиция през последните 2 години, привлякоха над 250 души от всички ключови институции, сред които Областният управител, Председателят на Общинския съвет, Регионалният директор на Агенцията за малки и средни предприятия, представители на търговски камари, университети, регионалното управление на образованието, и множество съди и адвокати. Това събитие беше съ-организирано от Варненски окръжен съд и Институт за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове Итера, Варна. То беше съчетано с награждаването на участниците в Първото национално състезание по медиация за студенти, организирано от Център за разрешаване на спорове в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса“.
Статистиката показва, че след Денят на медиацията броят на медиациите се е увеличил с над 30%.
 • В Бургас откриването на Съдебния център по медиация към Окръжен съд и инициативите за професионални срещи в Дните на медиацията, събраха над 150 души от различни институции и професионални общности, както и студенти и ученици. Специално внимание се обръща на случаите, засягащи деца в съдебното производство, и се работи с Дирекция „Социално подпомагане“, Общинският омбудсман и Центрове за обществена подкрепа.
МЛАДЕЖИТЕ
Третият стълб на медиацията е изграждането на мрежата сред най-младите хора в България.
Какви ключови събития се случиха в тази област през 2017г.
 • През 2017 г. в България се проведе Първото национално състезание по медиация за студенти. България е една от малкото държави в Европа, в която се организира такова състезание. Към състезанието имаше огромен интерес – над 60 студенти и 10 треньори от 9 от най-големите университети в цялата страна, и от над 10 различни специалности се събраха, за да участват и да изпитат предизвикателствата на медиацията в ролите на медиатори, адвокати и страни.

Отзвукът от него трае и до днес – част от студентите, участвали в него, вече преминаха обучение за медиатори, а друга част поставят медиацията в основата на бъдещата си професионална кариера.

 • Във Варна Регионалното управление на образованието съвместно с Институт за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, започнаха програма за училищна медиация, която напредва с все по-голяма скорост и през 2018г. Програмата вече обхваща над 60 директори и учители и над 130 членове на обществени съвети, запознати с медиацията. Над 20 директори и учители сертифицирани като медиатори, и над 30 ученици обучени за медиатори, и предстои обучението на още поне толкова.
 • В Бургас по инициатива на Регионалното управление по образованието – като отзвук от откриването на Съдебния център за медиация – над 120 директори на училища и детски градини бяха запознати с медиацията от съдии, медиатори, с участието на екипа на Център за разрешаване на спорове. Наред с това по инициатива на обучени в медиация съдии и медиатори към съда над 100 ученици от училища в Бургас и Карнобат са запознати с медиацията.
Тези инициативи показват по забележителен начин ефекта на снежната топка – как от няколко „запалени“ за медиацията представители на медиаторите и институциите, може да се получи огромен ефект.
Новият стълб, който предстои да се изгражда през 2018 година е даването на още по-голяма видимост на медиаторите и разрастване на сътрудничеството между медиаторите и институциите
 • Вече действа национален портален уеб-сайт www.mediation.bg, в който са в процес на вписване всички активни медиатори и центрове за медиация. На него се съдържа информация и за действащите съдебните програми в страната, както и богати ресурси и отговори на множество практически въпроси за медиацията.
 • Повече информация за дейностите и резултатите се намира в секция Новини на националния портал за медиация https://www.mediation.bg/news и на https://www.bgmediation.com/proekt/
Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.