Център за разрешаване на спорове - лого

Работните стилове на медиатора през призмата на един педагог

Ежедневието на един учител е изключително пъстро, изпълнено с най-различни предизвикателства и отговорности.

В днешно време наблюденията ми върху образователната среда са със следния извод:

Всяко училище и детска градина трябва да има в екипа си и медиатор, който рамо до рамо с учителите да провежда учебни часове и индивидуални сесии в кабинет.

Трудна е работата на един педагог, тъй като той трябва да бъде за децата много лица: учител, ментор, възпитател, психолог, приятел, майка, баща и на не последно по важност място – той трябва да бъде медиатор.

В класната стая по време на едно десетминутно междучасие стават поне три конфликта, за които учителят разбира и двойно повече различия между учениците, които не достигат до ушите му. Нека разсъждаваме малко повече за една от многото гореспоменати роли на един учител, а именно тази, в която той е медиатор. С какъв работен стил трябва да бъде той? С такъв, който да умее да съедини в едно цяло всичките до този момент изброени в учебниците ни работни стилове. Неговото име би звучало по следния начин:

АНАДРУЕКС!

Това наименование е съвкупност от:

А за Аналитичен стил;

НА за НАпорист стил;

ДРУ за ДРУжелюбен стил;

ЕКС за ЕКСпресивен стил.

Учителят трябва да бъде с аналитичен стил,

за да може да проведе медиацията между учениците последователно и креативно. Освен това да може да анализира и прецени ситуацията.

Учителят трябва да бъде и с напорист стил.

Като възрастният, който отговаря за учениците и държи контрола, той трябва в момент на възникнал спорен въпрос, да умее бързо и продуктивно да действа с насочването на децата към положителен край.

Дружелюбен стил

Разбира се, той трябва да притежава и дружелюбен стил, защото той е човекът, който се интересува от живота на децата в училище и начина, по който те се чувстват в различни ситуации. За това трябва голяма доза търпение.

Експресивен стил

Учителят, притежаващ и експресивен стил, винаги ще бъде интересен за учениците и особено по време на медиация ще успява да им предаде положителна енергия и ентусиазъм за очакваното решение на различията помежду им.

В заключение, работният стил анадруекс, който е обединен от традиционните четири стила, е силно необходим във всекидневието на един педагог, а и не само…

 

Автор:

Анна-Мария Ангелова*, логопед в 35 СОУ „Добри Войников“,

*Сертифициран медиатор от Център за разрешаване на спорове

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.