Център за разрешаване на спорове - лого

Професия МЕДИАТОР

Трябва ли да имам юридическо образование, за да бъда медиатор?

Не, за да се обучите за медиатор и да практикувате, не е необходимо да имате юридическо образование. Много от най-популярните и успешни медиатори в света не са юристи. Разбира се, има специфични сфери и казуси, в които юридически познания са абсолютна предпоставка за успешното провеждане на процедура по медиация.

Достатъчни ли са 60 учебни часа, за да се обучи един медиатор?

Навсякъде по света средната продължителност на един обучителен курс за медиатори е около 60 часа. Обучителната методология е структурирана така, че в рамките на тези часове човек придобива базови умения за провеждане на процедура по медиация. Разбира се, като всяко едно умение, то се подобрява с практиката. Всяка една професия изисква надграждане и допълнителни обучения, за да има развитие и подобряване на уменията.

Къде може да се практикува като медиатор?

Медиацията навлиза все по-масово в почти всички сфери на живота.

Има медиатори на свободна практика, които предоставят тази услуга на клиенти, които се свързват с тях.

Има медиатори – доброволци, които практикуват, предоставяйки безплатна  услуга към центровете по медиация, които са открити към някои съдилища в България.

Този сертификат важи ли за работа в чужбина?

Да. Много завършили това обучение курсисти са ползвали този сертификат за заемане на определени длъжности в различни страни по света. България е една от първите държави в Европа, която е въвела нормативно определени изсквания за обучение на медиатори и те изцяло отговарят на световните стандарти. Всяка държава сама определя изискванията към медиаторите, които имат желание да развиват собствена практика . На този етап няма сертификат, който да важи за безусловно за държави – членки на ЕС или други страни.

Преминалите сертифициращо обучение по медиация намират по-лесно работа, а тези, на които работата им е свързана с хора, се справят доста по-добре.

Създадената нова професия „образователен медиатор“ би се упражнявала доста по-успешно, ако тези медиатори преминат сертифициращи обучения по Закона за медиацията.

На практика, медиаторът е професионален преговарящ, който може да намери професионална реализация в много различни сфери.

Все по-популярно и приложимо е медиация на работното място, медиация в училище, медиация при спорове в здравеопазването, медиация при общностни спорове, медиация в банковата сфера, медиация при спорове с недвижими имоти.

Може да станете сертифициран медиатор, обучен от най-опитните медиатори в България, като се запишете в обученията, организирани от Център за разрешаване на спорове.

Повече за предстоущото обучението може да прочетете ТУК.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.