Център за разрешаване на спорове - лого

Професионалните умения, които притежава медиаторът

Какво на практика прави медиаторът, така че да може да доведе един спор до неговото успешно решаване? На този въпрос не може да намерите отговор в Закона за медиацията и Наредба №2  към този закон. В нормативната уредба са посочени приложното поле, понятието за медиация, принципите, на които е базирана, правното положение на медиатора и всичко, което урежда провеждането на процедура по медиация.

Тук Ви представяме накратко уменията, които се изучават и придобиват в сертифициращите обучения по медиация на Център за разрешаване на спорове, които са доказали своето качество, обучавайки едни от най-успешните медиатори в България:

Създава благоприятна среда

–           задава обстановката и тона,

–           създава доверие.

Разяснява достъпно и накратко всички ПРИНЦИПИ на процедурата /доброволност, поверителност, равнопоставеност, неутралност, безпристрастност/, какво представлява процедурата, през какви етапи преминава, какви са възможностите на страните в нея и какви са последиците от процедурата. Създава  дружелюбна атмосфера, предразполагаща страните.

 

Комуникира и взаимодейства с всеки участник

–           използва умения за ефективна комуникация,

–           управлява ефективно емоциите,

–           преодолява проблемни поведения.

Създава защитена и спокойна среда, в която всяка страна по спора може да представи своята гледна точка, относно възникналата ситуация. 

 

Създава и поддържа сигурна работна структура

–           осигурява спазването на принципите,

–           осъществява контрол над процеса във всеки момент,

–           ефективно се справя с предизвикателства в процеса.

Контролът над процеса включва проследяване на изчерпването на всеки отделен етап чрез всички възможни подходящи въпроси.

 

Направлява процеса, преминавайки през логическите етапи на процедурата

–           осигурява логическо преминаване през етапите на процедурата: откриване, определяне на спорните въпроси и дефиниране на проблема за решаване, проучване на интересите на всяка от страните, генериране на вариани, оценка и избор на решение, сключване на споразумение

–           използва ефективно отделни срещи със страните, когато това се налага,

–           води с подходящо темпо.

Неспазването на етапите, води до превръщането на процедурата по медиация в безцелен разговор.

 

Подпомага страните при изработването на варианти

–           без да поема отговорност за определяне на съдържанието

–           като избягва преждевременно обсъждане на вариантите без достатъчно проучване на интересите

Изработването на варианти се случва, след като и страните, и медиаторите са разбрали еднозначно всичко от фактите, проблемите и интересите на страните.

 

Насърчава разработването на решение

–           изследва интересите,

–           прави сверка с действителността, когато е необходимо,

–           предава информация, така че да благоприятства постигането на решение.

Насърчаването на разработване на решение следва да е естествена последица от пълната яснота на казуса – както от страните, така и от медиаторите.

 

Да си професионален медиатор е като да си професионален танцьор или певец – изсква се обучение.

 

Повече за нашето сертифициращо обучение може да прочетете ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.