Център за разрешаване на спорове - лого

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОКАЗВАТ БЕЗПЛАТНА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В СОФИЯ

Безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви и извършители на насилие оказва екипът на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град София.

Екип от юристи, психолози и социални консултанти осигурява на пострадали от и извършители на домашно насилие услуги за възстановяване и реинтеграция с цел преустановяване на извършеното деяния. Те работят под методическото ръководство и супервизия на проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски“ град София.

Проект ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!” се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-155/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието. Дейностите по него  включват социално, психологическо и правно консултиране за пострадали от и извършители на домашно насилие. Задълбочава се работата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване обхвата на Програмата за превенция на домашното насилието в училище в град София, като се надградят постигнатите добри резултати. Чрез информационна кампания се популяризира Законът за защита от домашното насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на закона

Включването в Специализирана програма на извършители на домашно насилие е системен подход за преустановяване на извършеното деяние, чрез интегрирана подкрепа и предоставяне на консултации от психолог, юрист и социален консултант.

В продължение на 15 години Център за съзидателно правосъдие прилага специализирани психологически и възстановителни програми за жертви и извършители на домашно насилие. Наблюденията на екипа са, че пострадали и извършители успяват да се интегрират успешно в социалния живот, след преживяно насилие.

В случаи на домашно насилие и необходимост от консултация, можете да се свържете с нашия екип на телефони: 0898552688, 0899187068.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.