Център за разрешаване на спорове - лого

ПРЕПРАЩАНЕТО към медиация навлиза във все повече български съдилища, ноември 2017 г.

На 10-11 ноември се проведе семинар за обмен на практики между председатели на съдилища и съдии с опит в препращането към медиация. Препращането към медиация печели все повече привърженици, тъй като създава възможност за много бързо и удовлетворяващо разрешаване на спорове за гражданите и търговците, обърнали се към съда. Съдиите отделят време да обяснят на страните какво представлява медиацията и начина, по който може да подобри помогне за разрешаването на техния спор.

Резултатите от тези усилия говорят сами за себе си. Според статистиката на съдилищата във Варна, една медиация разрешава спора средно за 2 срещи, а процентът на споразуменията от вече отишлите на медиация е 49% – изключително висок процент за съдебно препратени към медиация страни.

На семинара на 10-11 ноември беше споделен именно опита за това как се препраща успешно към медиация и как се управлява и координира една програма за препращане. Бяха споделени подходи в препращането, с които българските съдии се нареждат сред едни от най-опитните съдии в Европа, където препращането от съд към медиация все още пробива път.

Обсъдени бяха и ключови стъпки за увеличаване на препращанията, на качеството на медиацията и подобряване на управлението и администрирането.

За пръв път на този семинар се събраха председатели от най-големите съдилища на страната, които вече имат програми за препращане към медиация и споделиха своя опит със съдилища, които се подготвят да открият свои програми.

Присъстваха 25 съдии с натрупан опит в препращането, от които 10 председатели и заместник-председатели на съдилища от София, Варна, Бургас, Плевен, Пазарджик и Хасково.

Само през последните две години към каузата на медиацията и препращането са се включили и обучили в препращане над 120 съдии от 21 съдилища от цялата страна – от които 6 окръжни и 15 районни. Само за 2017 г. са се включили 11 нови съдилища – 4 окръжни, 7 районни.

Това стана възможно благодарение на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, осъществяван от Център за разрешаване на спорове, ръководен от Албена Комитова и Севдалина Александрова, и финансиран от фондация „Америка за България“.

В рамките на проекта са проведени вече 5 обучения на съдии в препращане, 2 семинара за председатели на съдилища и обмен на опит, 3 обучения за адвокати, и редица инициативи за популяризиране на медиацията сред обществеността, включително Първото национално състезание по медиация за студенти. Повече за тези събития може да видите тук.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.