Център за разрешаване на спорове - лого

Онлайн решаване на спорове – предимства

Онлайн медиацията не е от вчера

За онлайн медиация у нас се говори още от 2010г. Вече 10 години в България се разработват различни платформи за провеждане на онлайн медиация. През лятото на 2020 година, по проект “Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове” на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., изпълняван от МП и ВСС беше създаден електронен портал за провеждане на онлайн медиация –               http://mediation.mjs.bg/.

Когато се започна да се работи върху създаването и развитието на онлайн медиацията, никой и не подозираше, че ще настъпят времена, в които това ще е единствения възможен начин за провеждане на медиация. Когато с колеги медиатори от цял свят обсъждахме предимствата на онлайн медиацията, те бяха основно в контекста на трансграничната медиация, т.е., когато се провежда медиация между страни, които физически се намират на различни точки на земното кълбо. И, разбира се, това е ефективен начин за разрешаване на спор от разстояние, защото се спестяват много средства, свързани с пътуване и много, много време.

Новата реалност

През 2020 година почти целият ни живот се премести в интернет пространството. Съвсем естествено, всички средства за онлайн комуникация ни дадоха предимството да останем свързани, да имаме само физическа изолация, а не социална, както се определя. Постепенно, дори хора, които не са използвали средства за онлайн  работа и социално общуване, започнаха да ги използват и да се адаптират към новите условия на работа и комуникация. Това е процес, който се развива и този начин на работа ще остане в нашия живот, дори и да изчезне заразата с Covid-19. Ще остане, защото с времето, онлайн работата и общуването ще докажат своите предимства.

Предимствата на онлайн медиацията

Вече се натрупа доста опит в провеждането но онлайн медиация и спокойно можем да изведем основните й предимства, които вече не са толкова теоретични:

  1. Безопасност – естествено, в момента, в който се намираме, при толкова масово разпространение на заразата с Covid – 19, избягването на физическо общуване е най-сигурния начин за предпазване от заразяване.
  2. Бързина – когато имаме възможност да се срещаме в онлайн пространството, ние можем да сме много по-гъвкави във времето. По-лесно и бързо можем да си организираме срещите.
  3. Удобство – можем да участваме в процедурата по медиация, където и да се намираме физически. Нямаме ограничение в пространството. Ако има необходимост от включване на адвокати и експерти в процедурата, това може да стане много по-бързо и лесно. Може лесно да се организират почивки.
  4. Достъпност до ресурси – провеждайки медиация онлайн, ние по-лесно можем да се ползваме от документи и необходима информация.

Медиаторът Сюзън Гатри казва, че „когато хората в конфликт са в една и съща стая, амигдалата кара тялото им да освобождава кортизол, хормони на стреса“. Тези хормони на стреса са естествени физиологични реакции, които могат да се отделят на по-големи или по-ниски нива в зависимост от индивида и ситуацията. Оказва се, че онлайн медиацията намалява освобождаването на тези хормони. Физическото отделяне и домашната среда създават по-добро емоционално състояние на индивида. Според Гатри ползите от по-малко стресиращата среда са, че участниците имат възможност да мислят по-ясно, да бъдат по-разумни, да повишат емоционалната регулация и да имат по-добри способности за вземане на решения.

Последни изследвания относно провеждане на онлайн медиации при спорове в корпоративна среда показват, че медиациите, проведени чрез електронни средства са по-задоволителни като резултат, отколкото тези, проведени лице в лице.

Онлайн медиацията ще се развива. Тя не е временно явление. Освен предимства, тя има и свои специфики, които все още се изследват.

В Център за разрешаване на спорове работят медиатори, които имат много опит и специализация в онлайн разрешаването на спорове.

Ако имате спор, който искате да разрешите бързо, може да се свържете с нас по най-лесния начин:

заяви случай

Автор: Албена Комитова

Албена Комитова е автор на частта за онлайн медиация от Наръчник за международна и междукултурна медиация

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.