Център за разрешаване на спорове - лого

Празник за един клас, за едно училище, за един директор, за много учители и за медиацията

Когато влязохме в училището, заместник директорът Стефан Иванов се обърна към нас с думите: „Какво става, господин Манчев? Не съм виждал друг път учениците толкова официално облечени…“

Людмила Василева – директор на 149 СУ „Иван Хаджийски“ и Албена Комитова – председател на УС на Център за разрешаване на спорове

Директорът на училището Людмила Василева сподели колко се радва на избора, който e направила – да включи в програмата на десетокласниците предмет „Медиация“. Тя е директор на иновативно училище и полага реални грижи за поддържане на този статут.

Медиаторът Цветан Манчев прекара цяла учебна година с учениците на 10а клас на 149 СУ и непрестанно се възхищаваше на това колко добре се справят. През цялото време ги наричаше „мислещи деца“. Обучението е пилотно и се провежда за първи път в България. Предизвикателството беше голямо, но резултатът доста вдъхновяващ.

Цветан Манчев – учител по медиация и Антония Ваклинова – класен ръководител на 10а клас

Разказаха ми за две момичета от класа, които са били в конфликт /с неизвестен за възрастните произход/. Конфликтът е бил продължителен и с голяма ескалация. На моменти е имало включително и физическа разправа. След пореден час по медиация, техните съученици решават да се съберат и „проведат медиация“ между двете момичета. Конфликтът бил прекратен, а момичетата станали близки. Видях тези момичета да се прегръщат, когато получиха удостоверенията си за преминатото обучение по „Основи на медиацията“.

Класът е имал и конфликт с учител. Доста време обстановката е била много напрегната и на моменти извън контрол. Чрез средствата на медиацията и помощта на Цветан Манчев този конфликт е бил решен.

На тържествената церемония за  връчване на удостоверенията за успешно преминато обучението по „Основи на медиацията“ присъстваха доволни и вдъхновени учители, доволни и вдъхновени ученици. Когато директорът на училището, госпожа Людмила Василева попита учениците дали искат и догодина да продължат да изучават медиация, те извикаха единодушно „Дааа!!!“.

Една ученичка дойде при мен и попита „После, като учим още, и завършим, ще можем да работим като медиатори, нали?“. „Надявам се да искате“, отговорих.

Автор: Албена Комитова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.