Център за разрешаване на спорове - лого

По-масова задължителна медиация във Великобритания – дава по-лесен достъп до правосъдие и над 80% споразумения

„Медиацията е особено привлекателна в този момент, когато съдебното производство става все по-скъпо и времеемко и законите стават все по-сложни. В резултат на това ние рискуваме да лишим обикновените хора от достъп до правосъдие.

Тези думи на Председателя на Върховния съд на Великобритания Лорд Нойбъргър отбелязват началото на огромна крачка към масовото използване на медиация. В речта си „Поглед от високо” на Конференцията по гражданска медиация от 12 май 2015г. лорд Нойбъргър даде подкрепа за разширяване на задължителната медиация към повече граждански спорове. През април 2014г. Великобритания въведе задължителна среща за информиране и оценка за приложимостта на медиацията за семейните спорове. Предложението на лорд Нойбъргър от май 2015г. е тази практика да започне да се прилага и по множество други спорове, например граждански спорове с нисък материален интерес, договорни и имуществени спорове, включително такива за владение и наем, както и за случаи на лекарски грешки.

Един от най-важните аргументи на Лорд Нойбъргър в подкрепа на медиацията е това, че

във времената на финансови трудности тя дава на гражданите реален достъп до възможността да получат евтино и удовлетворяващо решение на проблема си. Лорд Нойбъргър отбелязва, че „в момента е налице перфектната буря от финансови трудности, които биха могли да възпрепятстват обикновените хора от достъп до правосъдие.”

„Правото на достъп до правосъдие е фундаментално и като всички права, то трябва да бъде достъпно за всички. Така, че медиацията не бива да бъде представяна като по-добра алтернатива на правосъдието. Тя обаче трябва да бъде насърчавана, защото „в много граждански и семейни спорове съдебното производство би довело да разходи и време, които многократно надвишават стойността на спора.”

„Моята загриженост е за обикновените хора и малкия и среден бизнес, и проблемите, които те имат, във връзка с воденето на съдебни дела, и имайки предвид, че сме в период на бюджетен дефицит и финансови ограничения, медиацията е особено подходяща за тези правни спорове.”

В този контекст „медиацията изглежда като много добра алтернатива за много хора – поне, ако се съди по отчетените резултати. Националният съвет по семейна медиация отчита, че в повече от 80% от техните медиации, е постигнато пълно споразумение”.

Лорд Нойбергер отбеляза, че препоръчването на медиация би имало незначителни недостатъци, а „насърчаването й в подходящите случаи би било много ценно”.

Като допълнителна възможност, той препоръчва на търговците включването на задължителни клаузи за медиация в договорите, подобно на арбитражните клаузи.

Въпреки, че е много препоръчителна за семейни спорове и граждански спорове с нисък материален интерес „Медиацията в никакъв случаи не е само за случаи с нисък интерес – вече има разрешение много големи на стойност спорове – по много бърз и евтин за страните начин. Така, че тя сама по себе си е ценна практика за страната и за бизнеса.” отбелязва лорд Нойбъргър.

Речта на Лорд Нойбъргър е част от вълната от промени в посока задължителна медиация, която се задвижи в Европа през последните месеци. След доклада на проф. Джузепе де Пало от 26 февруари 2015г. пред Правната комисия на Европейския парламент, с предложения за въвеждане на задължителна първа среща по медиация, няколко европейски държави са проявили интерес да обсъдят преминаването към тази стъпка. България е една от държавите с активна позиция,която покани професор де Пало да сподели опита си от Италиански модел на медиация, довел до над 140 000 медиации годишно и да обсъди възможностите за  включване на задължителни елементи на медиация и в България. Посещението му в България е на 1-3 юни 2015г.

Повече за вижданията на професор де Пало за задължителната медиация и Италианския опит с нея можете да прочетете тук.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.