Център за разрешаване на спорове - лого

Първо национално състезание по медиация за студенти, 16-17 ноември, Варна

ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

Да даде пряк досег и живо преживяване на процедура по медиация, с която се разрешава реален житейски спор. Да предостави на участниците набор от практически техники и система за разрешаване на конфликти. Да стимулира творческото прилагане на медиация от участниците в избрани от тях сфери.

Състезанието е първото по рода си в България. То е отворено за кандидатстване за студенти от всички специалности.

ОРГАНИЗАТОР

Състезанието се организира от Център за разрешаване на спорове като част от инициативите за популяризиране на медиацията в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове, 2016-2019г. Повече за това можете да видите на https://www.mediation.bg/project.

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Дата на състезанието: 16 – 17 ноември 2017 г., 9.30 – 18.00, 9.00 – 12.30.
Срок за кандидатстване: до 20 октомври 2017 г. – чрез изпращане на Формуляр за кандидатстване на e-mail: sustezanie@bgmediation.com.
Срок за включване на резервни отбори (при незаети квоти на университети) и уведомяване на участниците – до 25 октомври 2017 г.
Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Черно море“.

Потвърждение за включване и материали за подготовка
Заедно с уведомлението за включване в списъка с участници в състезанието по медиация, което всички кандидати ще получат до 25 октомври, ще бъде приложен Пакет с полезни материали за подготовка за състезанието.
При информация и въпроси, можете да се свържете с нас на e-mail: sustezanie@bgmediation.com и тел. 0889611171.

Пълният РЕГЛАМЕНТ за състезанието вижте тук.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.