Център за разрешаване на спорове - лого

Първи общински център по медиация в България

Първи център по медиация към община

В първите дни на януари отвори врати център по медиация в район „Средец“, Столична община. Центърът ще функционира в рамките на проект ПРОГРАМА ЗА МЕДИАЦИЯ, изпълняван съвместно от „Център за разрешаване на спорове“ и район „Средец“.

Защо медиация в общината?

Функцията на администрацията е да следи за спазване на реда и организацията на обществото в рамките на една териториална единица. Единият начин за това е чрез стриктно спазване на законността и правилността на прилагане на законовите и подзаконови актове – наредби, инструкции, правила и други. Другата функция на органите на всяка администрация е да бъдат в услуга на гражданите и техните нужди. В този случай, органите имат правомощието да издават актове и извършват действия по целесъобразност – отново съобразени с императивните законови правила, но и даващи възможност да бъдат отчетени потребностите и желанията на конкретния жител. Именно тук е мястото и ролята на медиацията. Чрез нейните способи за разрешаване на спорове ще се постигне двоен ефект: от една страна, ще се разтовари заетостта на служителите с определен брой случаи, а от друга – ще са налице повече и по-доволни клиенти на нейните услуги. 

Медиация

Процедурата по медиация е доброволна и поверителна за страните. Страните се ангажират да участват в тях добросъвестно.

За начало на процедурата по медиация се счита всяка първа среща с медиатор, на която присъстват и двете страни.

Процедура по медиация може да започне и да се провежда с всяка една от страните поотделно, но тяхното съгласие за провеждане на процедурата трябва да е дадено изрично.

Срещите по медиация се провеждат съобразно приетите Стандарти за провеждане на медиация и Споразумението за медиация, което страните и медиатора подписват в началото на процедурата.

Участието на адвокати в медиацията е допустимо и полезно. В случай на участие на страна без адвокат, се препоръчва преди подписване на постигнато споразумение /ако е необходимо такова/,  да се потърси адвокатски съвет по отношение на поетите със споразумението ангажименти.

Как работи програмата ?

  1. Всеки гражданин и търговец, който има спор/конфликт/проблем, подавайки жалба/сигнал до общинската администрация, получава информация за възможността да ползва медиация.
  2. В случай, че има съгласие от страна на гражданина/търговеца, координатор на програмата се свързва с другата страна и медиатор – доброволец и организира среща за провеждане на процедура по медиация.

С правилата на програмата може да се запознаете ТУК.

Медиациите ще се провеждат в помещение, в сградата на район „Средец“ – гр. София 1000, ул. „Леге“ № 6

Има възможност за провеждане на онлайн срещи по медиация.

Медиациите ще се извършват от медиатори – доброволци по предварително изготвен списък.

За всякаква информация във връзка с решаване на спорове можете да се свържете с ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.