Център за разрешаване на спорове - лого

Откриването на център за разрешаване на спорове към „Топлофикация-София“ ще помогне за преодоляване на напрежението между дружеството и клиентите

Интервю с Албена Комитова,
София, 14 март /Димитър Абрашев, БТА/

Откриването на център за разрешаване на спорове към „Топлофикация – София“ ще помогне за преодоляване на напрежението между общинското дружество и неговите клиенти, препоръча в интервю за БТА Албена Комитова – един от основателите на Центъра за разрешаване на спорове. Според нея по този начин обучени специалисти ще могат да водят преговори с клиентите и да договарят споразумения с длъжниците. Съдиите правят всичко възможно да насърчават гражданите и „Топлофикация“ да решат доброволно спора и да намерят начин за изплащане на дължимите задължения. Но от“Топлофикация“ не са особено гъвкави в това отношение и за съжаление рядко се стига да постигане на споразумение, посочи Комитова. Все повече са хората и фирмите, които се възползват от възможността за решаване на спорове чрез медиация, отчита експертът. За съжаление обаче, повечето медиации се провеждат в рамките на вече образувано съдебно производство, тъй като продължава да действа рефлекса при проблем да се търси решение от съда, каза Албена Комитова.

Цялото интервю:

Въпрос: Преди две години отчетохте, че решените спорове чрез медиация растат двойно. Какво показват цифрите сега, когато броят на делата с всяка изминала година расте?

Отговор: Тенденцията за решаване на спорове чрез медиация продължава да расте. Не знам дали броят на делата се е увеличил толкова много, но все повече са хората и фирмите, които се възползват от възможността да опитат и медиация. За съжаление обаче, повечето медиации се провеждат в рамките на вече образувано съдебно производство, тъй като все още действа този рефлекс в хората – имам проблем – съдът ще го реши.

Факт е, че в България медиацията продължава средно 30 дни, при средно 564 дни съдебен процес, което означава, че при успешна медиация се спестяват 534 дни. Дори само половината медиации да са успешни, тогава общо медиацията и съдебният процес биха отнемали средно 312 дни. Което прави спестяване от 252 дни, при 50 процента успеваемост на медиациите. Освен сериозното спестяване на време, разходите за медиация са около 2,3 процента от стойността на спора, на фона на около 7,7 процента за арбитраж, и 8,9 на сто за съдебен процес. Това прави около 6,6 процента спестяване на разходи при успешно провеждане на медиация.

Въпрос: Преди година отчетохте, че най-често срещани са случаите, при които „Топлофикация“ и длъжник се договарят, дали сега при още по-високите цени на тока и парното тези случаи са много повече?

Отговор: Не е вярно, че най-честите случаи на договаряне са между „Топлофикация“ и нейните длъжници. Най-много искове в Софийски районен съд бяха заведени от това дружество. Съдиите правят всичко възможно да насърчават гражданите и „Топлофикация“ да решат доброволно спора и да намерят начин за изплащане на дължимите задължения. Трябва да кажа, че „Топлофикация“ не са
особено гъвкави в това отношение и за съжаление рядко се стига до постигане на споразумение. Това е обяснимо за едно общинско
дружество, тъй като това не е търговец, който може да приложи разнообразни гъвкави схеми за събиране на своите вземания. Това,
че ръководството на „Топлофикация“ трябва да се отчита пред своя собственик – СОС, обяснява защо те не могат да се договарят
свободно. За преодоляване на напрежението между общинското дружество и неговите клиенти, бих препоръчала да се отвори център за разрешаване на спорове към самата „Топлофикация“ , където обучени специалисти да могат да водятпреговори с клиенти, както и да договарят споразумения със своите длъжници.

Въпрос: Колко пари от разходи за държавни такси спестихте на клиентите през миналата година?

Отговор: Ако става въпрос за държавни такси за завеждане на съдебно дело, те могат да бъдат спестени по два начина – ако в рамките на вече образувано съдебно производство, спорещите страни се споразумеят и тяхното споразумение се оформи като съдебна спогодба, тогава съгласно ГПК им се възстановява една втора от вече платената такса. Разбира се, могат да се спестят изцяло, ако преди да се внесе държавна такса за завеждане на дело, страните по даден спор се обърнат към център за медиация и опитат да решат своя спор извънсъдебно. Не мога да кажа дали във всички центрове таксите за медиация са по-ниски от съдебните такси, но във всички случаи като съвкупност от разноски, в това число и загубено време, чрез медиация ще се спестят много средства.

Въпрос: От няколко месеца вече функционира „Център за разрешаване на спорове“. С какво точно сте полезни?

Отговор: В центъра работят адвокати и медиатори, много опитни професионалисти. Така ние можем да обсъдим внимателно в какво се състои даден конфликт, какво го причинява и какъв е желаният изход, да решим заедно какви методи ще санай-подходящи за конкретния конфликт – преговори, медиация, арбитраж, съд, или комбинация от тях. Предлагаме и провеждането на медиация, когато
помагаме в ролята на неутрални медиатори. Ние осигуряваме защитени преговори с другата страна – с ясни правила и реална
възможност за намиране на общо решение. Помагаме и като лични съветници – преценяваме силните и слабите страни, начертаваме стъпките за решаването на конкретен спор, както и съпровождаме в преговорите, медиацията, арбитражния или съдебния процес. И не
на последно място, провеждаме обучения за разрешаване на конфликти и водене на преговори. Съдействаме за въвеждане на
медиацията в различни сфери, когато създаваме заедно с нашите клиенти правила за доброволно разрешаване на конфликти в организацията им, така, че подготвени специалисти да се занимават с тях, като така се спестяват часове усилия, влагани обичайно в решаването на вътрешни спорове.

Въпрос: Казвате, че най-съвременната тенденция е методите на медиацията да се прилагат свободно,
извън рамките на самата процедура във всички сфери на професията и живота ни. Посочете пример за това и защо смятате, че тази формула ще е по-успешна?

Отговор: Методите на медиацията са формула за решаване на проблеми чрез обсъждане на интересите на засегнатите страни. Стъпките и техниките от тази формула съчетават в едно най-ефективните техники от преговорите, международната дипломация, съчетани с най-съвременните постижения на психологията на комуникацията, науките, изучаващи физиологията и функционирането на мозъка, и т.н.
Методите на медиацията могат да се използват от всички специалисти, които работят с клиенти – както директно в преговорите, така и под новата форма на т. нар. колаборативно право. Те биха били в помощ при решаването на проблемите на клиентите им при конфликти. В колаборативното право двама адвокати заедно с клиентите си провеждат процес на договаряне, в който адвокатите използват активно и целенасочено методи за разрешаване на спора, като се ангажират да работят специално за постигане на споразумение. И се отказват от това да участват във воденето на евентуално съдебно дело, в случай, че колаборативният процес не доведе до споразумение. Така методите и техниките за разрешаване на спорове се използват в специален процес, подобен на медиацията, но без участието на неутрално
трето лице, а от адвокати в помощ на клиентите им.

Въпрос: Предстои първата професионална среща на адвокати и медиатори „Предизвикателства и възможности за
споразумения по търговски спорове“. Какво очаквате да случи на нея?

Отговор: За първи път ще се съберат в такъв голям формат на едно място адвокати и медиатори и ще имат възможността да обсъждат заедно с един от най-добрите специалисти в областта на търговското право съдия Костадинка Недкова, предизвикателствата при споразуменията при търговските спорове и несъстоятелността. Ще говорим за трудния избор между „добросъвестност, честолюбие, бизнес нюх“ – предизвикателства при договарянето по търговски спорове. Ще бъдат споделени успешни случаи. Ще бъдат представени работещи стратегии от преговорите и медиацията – как можем да ги използваме в заплетени случаи. Ще бъде задоволена една голяма потребност – съвместна работа, обсъждане и споделяне между адвокати, медиатори и съдии, както и изследване на необходимите действия за подобряване на бизнес средата и по-бързото и ефективно разрешаване на спорове.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.