Център за разрешаване на спорове - лого

ОТКРИВАНЕ НА СЪДЕБЕН ЦЕНТЪР КЪМ ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС, 6 април 2017 г.

На 6 април в Бургас беше открит Център за медиация към Окръжен съд и Районен съд – Бургас – в присъствието на представители от обществени и бизнес организации, образователни институции, студенти и ученици. На откриването председателят на Окръжен съд съдия Боряна Димитрова заяви, че тази инициатива е важна за съда и представи координаторите и медиаторите в центъра. Центърът за медиация към съда ще работи ежедневно като предоставя на гражданите информация за процедурата по медиация и съдейства за провеждането на процедура по медиация в съда. Той се намира на втория етаж в сградата на Окръжен съд – Бургас.

С откриването на центъра за медиация, Окръжен и Районен съд – Бургас се наредиха сред пионерите в развитието на съдебната медиация, както в България, така и в Европа, където съдебните програми постепенно навлизат.

Откриването му е част от националeн проект за развитие на съдебни програми за медиация, които да информират гражданите и търговците за ползите от медиацията и да им предоставят съдействие да се възползват от процедурата. Този проект е „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, и се осъществява от Център за разрешаване на спорове, ръководен от Албена Комитова и Севдалина Александрова, и е финансиран от фондация „Америка за България“.

В рамките на проекта в последната година бяха обучени в техники за насочване към медиация над 70 съдии от Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Пазарджик, Враца, които вече ефективно насочват страни към медиация. Именно тези съдии са хората, запознати с процедурата, които са двигатели на съдебните центрове и компетентно насочват страните към медиация.

В страната вече има видими резултати от работата на съдебните центрове за медиация,

подкрепяни в рамките на този проект – Центърът към съда във Варна работи повече от година и отчита вече отлични резултати в насочването към медиации, постигането на спогодби и привличането на общественото внимание към медиацията. В София вече повече от 7 години също работи център за медиация към Софийски Районен съд.

Интерес към развиването на съдебни програми за медиация заявиха и председателите от 22 съдилища от 16 областни града в България, които участваха на специален семинар, проведен от американски федерален съдия.

Целта на проекта е да направи медиацията още по-достъпна възможност за бързо разрешаване на спорове като подпомогне сътрудничеството между съда, медиаторите и адвокатите. За целта се провеждат и семинари за медиация за адвокати, които ги запознават с практическата приложимост на медиацията в професионалната им практика, както и със специални техники, с които могат лесно да се постигат печеливши споразумения. Такъв семинар беше проведен през ноември 2016 г. във Варна и на 5 април 2017 г. в Бургас.

В рамките на проекта е създаден и първият национален портал за медиация в Българияwww.mediation.bg.

Автор: Севдалина Александрова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.