Център за разрешаване на спорове - лого

Наредба на ВСС за подбора, статута, и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация – проект

ВСС публикува дългоочакваната Наредба по чл.25 от Закона за медиацията, в която трябваше да бъдат уредени подборът на медиаторите към съдебните центрове по медиация, редът за вписването и заличаването им от списъците към окръжните съдилища, тяхното обучение, мандат и контрол върху дейността им, дейността на координаторите на центровете, както и размерът на дължимите от страните такси за съдебния център и разноските в процедурата по медиация по висящи съдебни дела.

Публикувана е и Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация.

С текстовете на наредбите може да се запознаете тук:

Наредба за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация.

Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация.

Може да прочетете  и МОТИВИ към Наредбата за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация.

Наредбите са публикувани за обществено обсъждане и може да се изпращат коментари и становища до 26 октомври.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.