Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация в общината – често задавани въпроси

Медиация в общината: Програма МЕДИАЦИЯ в район „Средец“, Столична община

Център за разрешаване на спорове
Център по медиация към район „Средец“, Столична община

Колко време продължава една процедура по медиация?

Статистиката сочи, че един спор може да бъде решен в 2 срещи от по 2 часа.

Продължителността на една среща е разумно да бъде в рамките на час и половина ,максимум два. Практиката сочи, че ако срещата продължи по-дълго, страните и медиаторът се уморяват и не е конструктивен разговора.

 

Колко струва процедурата по медиация?

В рамките на „ПРОГРАМА МЕДИАЦИЯ“ в район „Средец“, процедурата е безплатна и се провежда от медиатори-доброволци.

Кой може да участва в процедурата и да се ползва от предимствата на програмата?

Услугата медиация могат да ползват само граждани и търговци с адресна регистрация  на територията на район „Средец“, Столична община.

 

Какви спорове могат да бъдат решавани чрез медиация в центъра по медиация към район „Средец“?

На практика няма спорове, които да са извън обхвата на медиация. Към центъра по медиация в район „Средец“ могат да се обръщат гражданите и търговците при междусъседски спорове, спорове при строителство, ползване на общинско имущество, спорове при издаване на различни административни актове, освен в случаите, когато става въпрос за оспорване на законосъобразност на административен акт, както и тези, които се издават в рамките на обвързната компетентност на администрацията.

 

Може ли да участват страните поотделно в процедурата по медиация?

Когато страните са в силно обтегнати отношения и участието им заедно би затруднило работата на медиатора и комуникацията между тях, или по други причини, които възпрепятстват едновременното присъствие на страните по спора, медиторът/медиаторите/ биха могли да се срещат с всяка страна поотделно.

 

Трябва ли да присъствам лично на срещите?

В процедурата по медиация необходимите участници са страните по спора и медиаторът. За правилното протичане на процеса и изследване на причините за конфликта, както и намиране на съвместно решение, което обвързва само страните по спора, личното им участие е абсолютна предпоставка. Със съгласието на всяка една от страните по спора могат да участват и трети лица, напр. адвокати, експерти, др.

В случаите, в които едната страна по спора е общинската администрация, за всеки конкретен случай трябва да се определи лице, което да представлява администрацията по спора. Това лице трябва да има и правомощия да сключва споразумения.

 

Каква сила има споразумението, постигнато в процедура по медиация?

В случай, че страните по спора желаят, Закона за медиацията дава възможност постигнатото в процедура по медиация споразумение да бъде представено пред Районния съд за одобрение.

Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави, след което то придобива сила на съдебна спогодба.

С правилата на програма МЕДИАЦИЯ може да се запознаете ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.