Център за разрешаване на спорове - лого

Масовата медиация в България – съдебни програми и задължителна първа среща? – отзвук от семинара за ръководители на съдилища

Отзвук от семинара за административни ръководители на съдилища със съдия Роб Леви и Дона Стийнстра, на 3-4 ноември 2016г.

На 3-4 ноември 2016г. в Пловдив се състоя семинар за административни ръководители на съдилища на тема „Съдебни програми за медиация – опита на САЩ и следващи стъпки в България“. Семинарът има за цел да насърчи развиването на съдебни програми по медиация в страната. Той част от инициативите по проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове.

Той се проведе от федерален съдия Робърт Леви от Окръжен съд за Източен окръг на Ню Йорк, и г-жа Дона Стийнстра – Старши изследовател във Федералния съдебен център. Съдия Робърт Леви от години ръководи изключително успешна програма за медиация в съда в Ню Йорк, който е един от най-големите в САЩ, и обучава съдии в медиация, а Дона Стийнстра е участвала в разработването на множество съдебни програми за медиация САЩ и по света.

На семинара присъстваха председателите от 22 съдилища от 16 областни града в България, както и членове на Висшия съдебен съвет и заместник-обмудсмана на България.

Основните теми бяха: стъпките за развиване на съдебни програми за медиация – кои модели са най-успешни и кои са ключовите фактори за една програма с високи резултати. Обсъдена беше необходимостта от промяна на културата на спорене и споразумяване, чрез въвеждане на медиация на много нива, както в университетите и училищата, така и в държавните институции и в частните компании – чрез обучени вътрешни медиатори.

Наред с това голям интерес провокира и въпроса за евентуална задължителна първа среща по медиация, например по семейни въпроси, каквато беше предложена от обмудсмана и заместник-омбудсмана на България на 2 ноември 2016г. Наред с активната позиция на заместник-омбудсмана във връзка с предстоящата нова законова регламентация, представителите на Висшия съдебен съвет също изразиха активна подкрепа за медиацията и споделиха за техните стъпки на работа по темата, включително в рамките на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Главните препоръки за следващи стъпки на съдия Роб Леви и г-жа Дона Стийнстра, бяха:
1. Да се създадат стартови програми за медиация към съдилищата, които да покажат добър резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. Наред с вече работещите за създаването на съдебни програми за медиация съдилища – във Варна, Бургас, Плевен, няколко нови съдилища заявиха интереса си да развият такива.
2. Да бъдат информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.
3. Да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация, за да изпитат лично ползите, които могат по този начин да осигурят на клиентите си. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. И изпълнение на споразумението, което в преобладаващия брой случаи става доброволно, както страните са се разбрали. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда.

Наред с тези стъпки за създаване на съдебни програми, в разговора се очерта и ясната необходимост от промени в законовата рамка в две основни насоки – правомощия за съдилищата да създават програми за медиация със собствени правила, които отчитат местните особености, и въвеждане на задължителен опит за медиация в първа обща среща между страните и медиатора, например по семейни спорове, с цел повече страни и адвокати лично да изпитат ползите от свободното договаряне в медиация.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.