Център за разрешаване на спорове - лого

Комедиация – предимствата да работиш в екип

Работата в екип

От 1938 г. учени от Харвардския университет събират данни за здравето на над 700 участници от цял свят, като им задават подробни въпроси относно живота им на всеки две години.

Тайната на по-щастливия, по-здравословния и по-дългия живот, заключават те, не са парите, професионалните успехи, спортът или здравословното хранене. Удовлетворяващите отношения са нещото, което поддържа хората щастливи през целия им живот.

И тук става дума не само за личните и семейни отношения, а важи и за работата. “Това е съществено важна социална необходимост, която трябва да бъде задоволена във всички аспекти от нашия живот,” обяснява Робърт Уолдингър, преподавател по психиатрия в Харвардския университет и директор на харвардското проучване за развитието на възрастните хора. “Освен това, ако сте по-свързани с хората, се чувствате по-удовлетворени от работата си и я вършите по-добре.”

Работите, които изискват малко човешко взаимодействие и не предлагат възможности за изграждането на смислени взаимоотношения с колеги, се характеризират с най-нещастните служители, установява проучването.

Създаването на възможности за социално общуване на работното място може да действа възстановяващо и да помага за облекчаването на чувствата на самота и неудовлетвореност, установяват авторите на проучването.

„Ако сте стимулирани на работното място да работите в екипи, е по-лесно да изграждате положителни отношения с колегите си,” казва Уолдингър.

Според проучване от 2022 година хората, които имат най-добър приятел на работа, са по-продуктивни и ангажирани с работата си от тези, които нямат.

„Позитивните отношения на работното място водят до по-ниски нива на стрес, по-здрави служители и по-малко дни, в които се прибираме вкъщи разстроени,” заключават Уолдингър и Шулц. “Те също така просто ни правят по-щастливи.”

От личен опит мога да заявя, че установените в това проучване резултати отразяват истината в пълен обем. Всъщност, няма човек, който да е постигнал всичко абсолютно, изцяло сам, без никаква помощ и подкрепа от друг човек. А и успехът винаги е по- сладък, когато е споделен. Затова в „Център за разрешаване на спорове“ предпочитаме и практикуваме работата в екип.

Комедиация

Когато към нас се обърнат хора с молба за помощ при разрешаване на конкретен конфликт, винаги избираме да работим по двама. Този начин на водене на процедурата по медиация от двама медиатори се нарича комедиация. Ето какви са ползите от това:

Във всички случаи, когато става дума за семейни отношения, е препоръчително медиаторите да са двама. Тази възможност се избира и във всички други ситуации на спор, когато става дума за дългосрочни отношения, тъй като те предполагат усложнения и задълбочени обвързаности между страните. Последното, от своя страна, налага повишено внимание и концентрация от страна на медиатора и в този случай двама професионалисти биха могли много по- пълно да обхванат всички важни аспекти на отношенията.

Когато случаят е по- сложен откъм фактологична страна, когато имаме информация за допълнителни събития, оказали влияние върху отношенията, както и в много други случаи работата на медиаторите по двама е по- добрият избор. Така създаваме доверие у страните, че ще бъдат изслушани, чути и разбрани, даваме им сигурността и валидността, че изказаното от тях е в защитена среда и в същото време е споделено пред двама безпристрастни и неутрални професионалисти.  Те, от своя страна, имат възможността да разгледат случая през призмата на опита, който имат в конкретната сфера на спора и да окажат пълноценна и ползотворна подкрепа с уменията си. Работата в комедиация дава възможност неопитните медиатори да практикуват чрез лично преживяване и да подобряват уменията си в „жива“ процедура. Това е и най- добрият начин на работа, ако между страните са налице културни и/или религиозни или други различия.

Ако трябва да визуализирам комедиацията с нещо познато и забавно, то веднага се сещам за един от любимите филми на дъщеря си „Как да си дресираш дракон“. Там един от драконите беше с две глави, които винаги се допълваха в думите и най- вече в действията си и така драконът постигаше успехи. Абсолютно същото е и с медиаторите в комедиация: навсякъде са двамата – и в общите, и в индивидуалните срещи; и двамата задават въпроси на страните; и двамата следят за етапите на процедурата; и двамата се съобразяват с желанията на страните. С две думи, действат като един. В идеалния случай те се допълват и много елегантно и естествено се редуват в изказванията си, като водят в една посока цялата процедура – към пълното разкриване на интересите на всяка от страните.

Тази особеност на комедиацията разкрива и друга страна на взаимодействието – между двамата медиатори. За да се създаде атмосфера на доверие от страните към процедурата и към тези, които я управляват, е необходимо самите управляващи я да се чувстват спокойни един с друг, да си имат доверие, да разчитат на намесата или ненамесата на другия в подходящия момент. Това се случва, когато медиаторите работят със свои познати колеги. Какво се случва обаче, ако всяка от страните си избере медиатор и се налага да работим с непознат колега? Напълно разумно и полезно е да се срещнем с него предварително, дори малко преди началото на процедурата, за да поговорим и да си структурираме срещата със страните, както съобразно етапите на медиацията, така и предвид конкретното време и ангажименти на двамата комедиатори. Важно е да се отбележи, че изборът на медиаторите от всяка от страните не ги превръща в „медиатор на страна на А“ и „медиатор на страна Б“ – правилата за неутралност и безпристрастност, както и всички останали принципи на процедурата важат за двамата медиатори в еднаква степен.

И така, оказва се, че професията медиатор може да бъде вълнуваща заради срещите със страните, но и заради  работното взаимодействие с колеги. Оказва се, че да работим като медиатори има много предимства – от една страна, подпомагаме подобряването на средата, в която живеем, от друга – работейки в екип, с колеги, споделяйки предизвикателства и отговорности, ние всъщност помагаме на себе си: да бъдем по- гъвкави, по- добри в работата си, по- търпеливи и разбиращи. Ние всъщност се свързваме с хора, с които споделяме общи ценности и възгледи. А това означава, че създаваме градивни удовлетворяващи взаимоотношения, които правят живота ни по- пълноценен и най- вече – щастлив.

Ако искате да станете добър, професионален медиатор, може да се включите в обучението за медиатори, организирано от „Център за разрешаване на спорове“. Повече за него може да прочетете ТУК.

 

Използван източник: dbr.bg /Darik Business Review/

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.