Център за разрешаване на спорове - лого

Как изкуственият интелект помага в медиацията?

Изкуственият интелект /ИИ/ се развива почти със скоростта на светлината, според данни на специалисти в областта. Развитието му влияе както върху отделната личност, така и върху организациите и цялото общество. За по- новите поколения технологиите са втора природа. За по- старите ще се наложи да станат. Защото технологичността е втората грамотност. Ако искаме да се движим със света, да използваме всички блага пълноценно, да живеем във връзка с обществата, с нашето локално общество, дори с децата си, ще имаме нужда да приемем технологиите и в частност ИИ в ежедневието си и да го използваме по най- добрия начин.

Заплаха ли е ИИ?

Витае страхът, че ИИ ще направи излишни много професии, че ще доведе до драстично съкращаване на работни места, до по- висока безработица. Онова, което е сигурно, е, че всеки, който иска да се развива, който иска да е добър в онова, което прави, ще използва ИИ, за да става все по- добър. Другото очевидно е, че въвеждането на ИИ в работата и в живота ни като цяло, ще ни принуди да търсим онова в себе си, което ни отличава от другите, онова, което имаме като дарба, талант. Колкото е по- наясно със себе си един човек, колкото повече неща е открил като заложби, толкова повече ще може да постига успех с помощта на ИИ. Това води до няколко извода:

  1. ИИ не е толкова страшен, ако се използва „правилно“
  2. Той ще ни спестява много време, което бихме могли да ползваме, за да се самоусъвършенстваме, например. /Което току- виж ни довело най- накрая до върха на пирамидата на Маслоу/
  3. ИИ ще изисква от нас критично мислене. Само чрез критично мислене би ни помогнал да се развиваме.
  4. Ще ни накара да се вгледаме по- внимателно в себе си и да открием своя неповторим талант.

Този списък може да бъде продължен и/или заместен с още други предимства, в зависимост от това кой какво намира за важно в живота си.

Как обаче би повлиял ИИ на т.нар. „нелинейни“ професии като професията медиатор? Как той може да помогне там и къде не би могъл да се използва?

Анализ на данни и информация

Изкуственият интелект може да се използва за анализиране на големи обеми от данни и информация, свързани с даден спор. Синтезирани резултати и статистики могат да бъдат предоставени на медиатора, които да му помогнат да разбере сложни взаимоотношения, факти, обстоятелства или тенденции в спора. Това би спестило време на медиатора и би го улеснило в цялостното представяне на ситуацията.

Виртуално присъствие

С помощта на ИИ срещите между страните и медиатора могат да се провеждат и във виртуални среди или онлайн. Това предоставя удобство на участниците, особено когато не могат да присъстват физически. Благодарение на интерактивни платформи и средства, медиацията може да бъде проведена с помощта на различни комуникационни инструменти, които са на разположение благодарение на ИИ.

Автоматизирани процеси

Изкуственият интелект може да бъде използван и за автоматизиране на определени аспекти от процеса на медиация. Например, създаването на автоматични системи за документиране на броя на процедурите на определен медиатор, броя на срещите /общи и индивидуални/ в една процедура, наблюденията и напредъка в сесиите на медиацията. Това намалява риска от човешка грешка или липса на точност в посочването на резултатите. Предвид поверителността на процедурата, това би бил вариант, който е добре да бъде обстойно обмислен и да се прецени в каква степен би могъл да се приложи.

Разликата между използването на ИИ и истинския медиатор

Въпреки предимствата, които изкуственият интелект може да предостави, съществуват изключителни способности и умения, които биха могли да бъдат пренебрегнати или липсващи при използването на ИИ в медиацията. Ето някои съществени разлики:

Емпатия и човешки контакт

Истинският медиатор разполага със способността да усеща и разбира емоционалното състояние и потребностите на участниците в процедурата и срещите. Емпатията и способността да се установи и поддържа истинска, човешка връзка са от съществено значение за успешно разрешаване на конфликти. Това е сфера, в която ИИ все още не може да замени истинския медиатор.

Сложни и нестандартни ситуации

Истинският медиатор се справя по-добре със сложни и нестандартни ситуации, където са необходими творческо мислене, преценки и нестандартни подходи. Изкуственият интелект е ограничен от алгоритмичността си и евентуално не може да се адаптира към всички изисквания, които биха могли да възникнат по време на медиация.

Защита на поверителността и сигурността на данните

Според изискванията на поверителността и сигурността на данните, медиацията обичайно включва търсене на увереност в сигурността на всички информационни конфиденциални данни. Изкуственият интелигент има потенциала да се справи с тези проблеми, но все пак съществуват рискове и предизвикателства, свързани със защитата на поверителността и сигурността на данни, които трябва да бъдат взети предвид.

Когато работим от разстояние, дори и в процедура по медиация, е много по- лесно да се хлъзнем по наклонената плоскост на омразата. От една страна, онлайн срещите могат да предотвратят срещите на живо между две страни, които не се понасят. От друга обаче, отдалече може да се мразим много по- лесно. Когато сме заедно, физически сме на едно място, все нещо може да се измисли и приложи. И ето точно тук е мястото на истинския медиатор. С определени умения и техники, съобразени с конкретната ситуация, той може да трансформира омразата в нещо друго, което да доведе до взаимноизгодно решение. Както вече стана ясно, това не е по силите на ИИ.

Изкуственият интелект може да бъде изключително полезен инструмент при медиацията, като предоставя анализ и автоматизирани процеси. Въпреки това, съществуват някои разлики и ограничения спрямо истинския медиатор, особено относно емпатията, съставянето на лична връзка и справянето с нестандартни ситуации. Затова предизвикателството е да намерим баланс между използването на ИИ и важността на ролята на истинския медиатор в процеса на медиация.

П. П. За написването на тази статия е използван ИИ. Но не само.

Ако искате да имате професия, която не може да бъде изместена от ИИ, вижте обученията за медиатори.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.