Център за разрешаване на спорове - лого

Италия – новата мода в медиацията

Италия беше първата държава в ЕС, която въведе задължителна медиация по някои видове дела. Развитието на този процес не е спирало да бъде актуална тема. Представяме Ви превод на статия, публикуване в Corriere della sera, L’economia,  15 април, 2021г.

Реформа на гражданското правосъдие: защо „медиацията“ отново е на мода

Министърът на правосъдието, Марта Картабия, беше ясна в програмните си линии: за справяне с огромното забавяне на гражданското правосъдие ще бъде от съществено значение укрепването на инструментите на медиацията. По този начин се отварят стари дебати в италианската адвокатура, която е била всичко друго, но не и благоразположена към задължителната медиация. „Нека започнем с изясняване на понятията – казва Леонардо Д’Урсо, президент на „ADR Centre“, един от най-важните медиаторски организации в Италия -. Няма задължение за медиация: за 15% от гражданскоправните спорове има само задължение за страните да участвате в първа среща, на която да разберет дали е възможно постигането на  споразумение чрез медиация. Решението да се продължи и след първата среща винаги е резултат от волята на страните ».

Цифрите

От друга страна, обаче, броят на медиациите е впечатляващ при видовете спорове, за които има задължение за първа „запознаваща“ среща. „Цифрите – продължава Д’Урсо – показват, че по спорове като наем, делби при наследство, вещни права, използването на медиация намалява прибягването до съд от 35 на 65% от случаите. Стимули за медиацията би дало тласък за елиминиране на продължителни дела, което е истинският проблем, който поражда бавност в нашата съдебна система ». Необходими ли са стимули или има области за разширяване на медиацията? „За да се разшири ефективността на процедурата – предлага съоснователят на „ADR Center“ – има различни възможности: като се започне с евентуалното разширяване на задължителния характер на първата среща до цялата област на договорите“.

Адвокатурата

И тогава възниква и въпросът за разходите: Камарата на адвокатите цивилисти наскоро изрази „загриженост относно хипотезата за въвеждане на допълнителни такси за достъп до правосъдие, което не трябва да се превръща в привилегия за малцина и най-вече за богатите“. Ясна препратка към допълнителни разходи за медиация. „Нека бъдем ясни по една точка – пояснява Д’Урсо -. Тази първа задължителна среща струва около 40 евро. Ако, от друга страна, говорим за разходите за цяла медиация, данъчният кредит[1] трябва да бъде приложен за разходи до 250 евро за медиации, които не са били успешни и 500 за тези, които са били успешни. Това е правило, което вече съществува, трябва само да се финансира”. Има част от адвокатурата, която е готова за диалог и намиране на споразумение.

„Инструментите за алтернативно разрешаване на спорове – потвърждава генералният секретар на Националната съдебно-медицинска асоциация Луиджи Пансини – налагат подход за сътрудничество и предполагат компетентност на медиатора и адвоката в медиацията, които не могат да бъдат отделени от постоянното обучение и високата степен на специализация. Необходимо е да се хармонизират и координират различните инструменти за алтернативно разрешаване на спорове, като се обърне специално внимание на връзката между подпомогнатите преговори и медиацията. И накрая, необходимо е да се повтори ролята на адвоката в медиацията, който трябва да е от помощ, също така да се намесва отговорно, разграничавайки съдебната фаза от извънсъдебната „

[1] В Италия, определени разходи се признават за данъчен кредит и се приспадат от дължимия данък.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.