Център за разрешаване на спорове - лого

Ефективен достъп до правосъдие?

На 15 май 2019 г., в рамките на проекта „Ефективен достъп до правосъдие“, в Гранд хотел София се проведе публично събитие „Провеждане на обществено обсъждане на разработената методология и извършения въз основа на нея пилотен анализ“ с предмет:“Въвеждане на методология за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК“.

Център за разрешаване на спорове беше сред поканените на публичната дискусия.

Доц. Нели Маданска представи резултатите от шестмесечния анализ на прилагането на ГПК. Сред много интересните данни, които бяха изложени, бяхме впечатлени най-силно от броя на образуваните първоинстанционни дела пред съдилищата в Р България. В анализа бяха сравнени две години в десетгодишен период от време, а именно: 2007 г. и 2017 г. Споделяме с Вас, че за 2007 г. броят на първоинстанционните дела е бил 194 076, а през 2017 г. броят се увеличава на 361 437 дела. На дискусията, в която участваха представители на Министерство на правосъдието, съдии, представители на НПО, бяха обсъдени причините за нарастващия брой висящи дела – (напр.  висящи дела за 2007 г. пред РС са били 46 094, а през 2017 г. 65 940).

Чуха се мнения, че един от начините за промяна на тази тенденция е именно медиацията, като способ за извънсъдебно решаване на спорове. Ние от Център за разрешаване на спорове, за пореден път заявихме, че способите за АРС, по-специално медиацията, следва да намират все по-голямо приложение и са един от начините за намаляване на огромният брой дела, висящи пред съдилищата.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.