Център за разрешаване на спорове - лого

Децата на фокус в реформата на съдебната система

В началото на месец юни ЦРС беше гост на кръгла маса на тема „Децата на фокус в реформата на съдебната система“.

Благодарение на поканата на нашите приятели от ПАМБ, Национална мрежа за децата, Асоциация Родители, ИСДП, Фондация „За нашите деца“, участвахме в интересна дискусия, проведена в Български културен институт, относно изследването на най-добрия интерес на детето при съдебното решаване на родителските спорове.

Основна цел на оргнизаторите на дискусията е създаването на задължителни информационни сесии за родители, преминаващи през съдебен конфликт, с цел повишаване разбирането на ефекта от съдебните производства върху детската психика. Беше потвърдено за пореден път, че съдебното производство в сферата на семейните спорове се явява бумеранг, който вместо да разрешава споровете в семейството ги мултиплицира. Предхождащата подготовка на родителите и повишаването на тяхната информираност, знанията им за съдебното производство, споделеният опит на съдии, авокати, психолози, социални работници, биха помогнали на родителите да изберат правилния път в решаването на техния спор. Отново беше споменат опитът на Скандинавия, където 90% от процедурите по медиация завършват със споразумение. Дискусията на участниците, сред които съдии, адвокати, медиатори, представители на НПО, за пореден път доказа необходимостта от широко обсъждане на темата за децата, когато същите са част от семеен спор, пренесен в съда. Продължаваме да следим темата с повишен интерес и да Ви информираме за постигнатиите в областта резултати.

Автор: Лора Ангелова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.