Център за разрешаване на спорове - лого

Бургас има социални работници – сертифицирани медиатори

За първи път в България, служителите на цял отдел от Център за обществена подкрепа/ЦОП/ – община Бургас бяха обучени за медиатори.

Обучението беше възложено на Център за разрешаване на спорове и проведено от Албена Комитова, с помощта на колегата Николай Тотев.

В ЦОП – Община Бургас се предоставят различни социални услуги, някои от които са:
-семейно консултиране и подкрепа;
-превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране;
-превенция на отпадането от училище;
-обучение на приемни родители;
-обучение на кандидат-осиновители;
-консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви;
-обучителни програми и тренинги /ученици, родители, специалисти/;

Желанието на директора Мария Атанасова и служителите в центъра е да могат да бъдат още по – полезни, обучавайки се за медиатори. Придобиването на умения за управление на конфликти и успешна комуникация би довело до подобряване на отношенията между родители в развод, родители и деца, както и за превенция на насилието по принцип.

Фокусът в обучението беше върху семейната медиация и нейните специфики.

Албена Комитова сподели своя богат опит в семейните спорове и насърчаваше участниците за обсъждане на казуси от тяхната практика.

Силно впечатление направи амбицията, всеотдайността и бързото навлизане в материята на социалните работници, участващи в обучението. В края на курса те показаха отлични умения за водене на процедура по медиация.

Вярваме, че техният пример ще бъде последван от още специалисти, работещи в сферата на социалните услуги.

Повече за нашите обучения може да прочетете тук:

Обучения по медиация

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.