Център за разрешаване на спорове - лого

Адвокатите срещат Медиацията – предизвикателства и предимства

„Медиацията – предизвикателства и предимства“

Виктор Шахтер, председател на „Фондация за устойчиви правни инициативи“ от Сан Франциско, САЩ, беше на посещение в България. В рамките на програмата си, той посети Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието и др. институции.

ЦРС беше гост на срещата с известния адвокат и медиатор, проведена на 08.05.2019 г. в Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Имахме удоволствието да изслушаме лекцията му на тема: „Адвокатите срещат Медиацията – предизвикателства и предимства“. За нас беше изключително интересна споделената от него статистика, а именно:

В системата на щатските съдилища на щата Калифорния, преминаването през процедура за алтернативно разрешаване на спора (АРС) е задължително условие, преди случаят да може да влезе в съда. Преди десет години 30-35% от случаите, след проведена процедура по АРС, са влизали в съда. Днес, 10 години по-късно, този процент е намалял на…по-малко от 3%.

Споделеното от лектора, неговите препоръки и предложения за развитието на медиацията, за разширяването на приложното й поле в България, бяха от изключително интересни и полезни за гостите на срещата. Виктор Шахтер предложи стъпки, сред които: обучение на ниво специализирани гимназии с икономическа насоченост; онлайн медиация; информиране на бизнеса за възможностите, които предлага медиацията за бързо, евтино и приятелско разрешаване на спорове; включване на медиацията като вариант за преодоляване на неразбирателства между компаниите, залагайки клауза за медиация и арбитраж в търговските договори и др.; включване на медиацията в семейните спорове.

Срещата с адвокат Шахтер беше вдъхновение за нас и пътя на медиацията, по който ЦРС се развива.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.