Център за разрешаване на спорове - лого

5-те ФАКТОРА ЗА УСПЕШНА СЪДЕБНА ПРОГРАМА ЗА МЕДИАЦИЯ

На 27 юни се проведе професионална среща за Задължителната съдебна медиация и предизвикателствата за съдиите и адвокатите. На нея съдия Роб Леви и съдебният администратор Даниел Шалов от съда в Източен окръг на Ню Йорк споделиха как работят програмите за съдебна медиация в Ню Йорк и какво ги прави успешни.

На срещата присъстваха председатели и представители на съдилища от над 22 съдебни района в България, както и представители на адвокатски колегии от цялата страна. Срещата се организира от Севдалина Александрова (Споразумения) и Албена Комитова (Център за разрешаване на спорове).

КАК РАБОТИ СЪДЕБНАТА МЕДИАЦИЯ В НЮ ЙОРК?

В Ню Йорк има задължителна медиация в някои съдилища в последните 10 години, и в целия щат – в последните 4 години.

Задължителна е медиацията по спорове, по които да се защитят максимално обикновените хора. Например – пострадалите от Урагана Санди, които са загубили жилища, или бизнесите им са били затворени, както и хора, които получават заплащане под минималната работна заплата. На задължителна медиация отиват и спорове на стойност под 10 000 долара.

КАКВО ПРАВИ ПРОГРАМИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ УСПЕШНИ?

Преди всичко – силната ориентация към това да е добре за хората.

Разбира се, имат 5 пункта, които повлияват до голяма степен на резултатите.

Първият фактор

за успех е НАЧИНЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ: Всяка съдебна програма има ПРАВИЛА + Управляващ СЪДИЯ, АДМИНИСТРАТОР и КООРДИНАТОР. В някои програми има и Съвет от медиатори, които участват в обсъждания на въпроси за качеството и правилата.

  • Съдията наблюдава и решава ключови правни проблеми или проблеми възникнали при конкретна медиация – напр. с поверителността, и други, предлага промени в правилата и взема стратегически решения.
  • Администраторът следи за подбора, назначаването и освобождаването на медиаторите, събира обратна връзка от страните и им се обажда при проблеми с качеството на медиацията или наличността на медиаторите. Освен това събира и анализира данни, за да установи кои типове случаи постигат повече споразумения и да се насърчат препращанията по тях. Например по брачни спорове с дългогодишна история на втора инстанция споразуменията са по-малко вероятни, отколкото при спорове с по-скорошен конфликт.

Освен това администраторът се среща и говори с адвокати и страни, за да популяризира програмата за медиация.

  • Координаторът организира цялата ежедневна работа по графиците за медиация, провеждането на медиации онлайн, или в офисите на място, заплащанията , т.н.

Вторият фактор за успех на съдебната програма са МЕДИАТОРИТЕ.

Подборът им е въз основа на ясни критерии и високи изисквания за професионален опит. В съдебните програми в Ню Йорк се изисква медиаторите като правило да са юристи, с 5 до 15 години опит, да са преминали обучения, и да имат препоръки. Те работят с 3-годишен мандат, като за да запазят позицията си е необходимо да поддържат квалификацията си с обучения и да приемат редовно медиации. Имат 6-месечен период, в който се подготвят като участват в ко-медиации или провеждат медиации под надзор. До  освобождаването на медиатори се стига в случаи, когато дълъг период от време не поемат случаи, както и когато се установи сериозно нарушаване на правилата.

Медиаторите са специализирани в определени области. В повечето съдебни програми страните сами избират медиатора, който предпочитат за техния случай. В някои програми ги назначава съдебният администратор.

Третият фактор

за успех е ИЗБОРЪТ НА СЛУЧАИ и УБЕДИТЕЛНОСТТА на съдията при препращането .

Съдията е свободен да прецени КОИ случаи да задължи да отидат на медиация – като се вземат предвид дългосрочните отношения и приоритетите на страните – дали желаят отношенията да продължат.

Съдията насочва адвокатите да разговарят с клиентите си какви са реалните им приоритети – дали са пари, дали продължаването на бизнес отношения и запазването на бизнеса жизнеспособен, дали е продължаването на отношенията между двамата родители, за да могат да отглеждат детето си спокойно, и т.н. Като акцентира върху това не какво твърдят страните в позициите си за пред съда, а какво Истинско удовлетворение търсят.

Един от емблематичните случаи е този, в който съдията пита всеки от родителите: „ Вие обичате ли детето си?“ „А Вие?“ Всеки от тях казва „Да“. И той им казва – „А аз не обичам детето ви. Защо бихте искали аз да решавам неговата съдба?“

Много голям процент от случаите отиват на медиация – някои, за да „угодят“ на съдията, други, защото това ще им спести много време. Един от въздействащите фактори страните да отидат на медиация е когато съдията им очертае данните – че ще отнеме 1-2 години докато се стигне до същинският съдебен процес, и същевременно, че статистиката показва, че над 68% от случаите постигат споразумения в медиация.

Медиацията е много бърза – съдията обикновено дава до 10 дни, за да се проведе среща по медиация. Страните са длъжни да участват в среща до 90 минути, като, ако е необходимо повече време, те остават по свое желание.

Поради Covid пандемията, всички медиации започват да се провеждат онлайн от 2020г. ,като и до този момент, през 2023г., това е масовия начин за провеждане на медиации.

Процентът на споразумения е висок – над 68% на ниво първоинстанционен съд и над 30% на въззивно ниво.

Четвъртият фактор  за успех са ОТНОШЕНИЯТА С АДВОКАТИТЕ.

Адвокатите са тези, които обсъждат с клиентите си кога да предпочетат медиация.

Един от главните фактори адвокатите да избират да подкрепят клиента си за медиация е че, така клиентът ще постигне много повече за себе си и много по-бързо – и ще защити реалните си интереси. И макар, че в конкретния случаи поради бързината на медиацията адвокатските хонорари няма да са както при дълъг съдебен процес, клиентът обикновено ползва този адвокат отново и отново и го препоръчва на още много клиенти. Адвокатите са мотивирани да придружат или да помогнат на клиента си в медиация, както за да имат доволни клиенти и да получат нови случаи, така и за да са в крак с новото, модерното, и истински полезното – каквото е медиацията.

Често самите адвокати търсят медиация за клиентите си, за да им осигурят по-добър резултат – бърз, запазване на бизнеса им, имота им или на родителските отношения.

Адвокатите биват привличани да дават мнение за правилата и ефективността на програмата за медиация, напр. да споделят от какъв тип медиатори имат нужда. И съдът включва в списъка Медиатори с търсената квалификация.

И петият фактор за успех е СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ от медиациите.

След всяка медиация страните споделят впечатленията си. Каквито и да са техните притеснения или оплаквания, с тях се свързва администраторът, за да се обмисли как да се подобри услугата. Наред с това се анализира статистиката – по кои дела се споразумяват, на какъв етап от спора, както  и защо едни успяват, а други не.

Разбира се, най-важното за успеха на програмата за медиация, е да има мотивирани хора в съдебните програми, които да мислят за медиацията, и да я адаптират постоянно според нуждите на страните и адвокатите.

 

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.