Център за разрешаване на спорове - лого

Обучение по „Медиация при спорове за интелектуална собственост“ : 28 – 30 октомври, София

Интелектуалната собственост

се отнася до всички изключителни права върху интелектуалните произведения. Тя включва две категории права: индустриалната собственост, която включва изобретения (патенти), търговски марки, промишлени дизайни и модели и наименования за произход, и авторското право, което обхваща художествени и литературни произведения.

Много ли са споровете за интелектуална собственост?

Точно колкото значението на интелектуалната собственост в съвременната глобална икономика се е разширило, толкова неизбежен е и броят на споровете, свързани с  интелектуалната собственост. Сложността на споровете и нарастващият им брой накара много експерти  да препоръчат използването на медиация, вместо съд за разрешаване на спорове за интелектуална собственост.

В действителност е трудно да се установи точния брой спорове за интелектуална собственост, които в момента се разрешават чрез медиация, тъй като както процесът на медиация, така и резултатите от нея във всеки конкретен спор остават поверителни.

Много спорове за интелектуална собственост се развиват с течение на времето от поредица от  недоразумения, променени планове и приоритети, пренебрегнати отклонения от договора и объркване в общите условия, преди да ескалира в спор, който отива в съда. Финалният спор може дори да не е основният проблем между страните. Медиацията може да избегне тази безсмислена игра на вина и да започне  оттам, където страните се намират и да се измести фокуса върху това какво искат да правят по-нататък, вместо да харчат време и пари в опити да анализират  как се е случило всичко. Често има случаи, при които страните се стремят да избегнат всякакво обществено достояние на обстоятелството, че изобщо е възникнал спор и медиацията може да отговори на този интерес.

Според данни на WIPO /Световната организация по интелектуална собственост/, всяка година расте броят на споровете за интелектуална собственост, като през последните години,  най-голям брой са споровете за домейни.

Решението

В отговор на нуждата от допълнително обучение в сферата на споровете за интелектуална собственост, „Център за разрешаване на спорове“ създаде специализирано обучение : „Медиация при спорове за интелектуална собственост“. Водещ на това обучение ще бъде проф. д-р Владя Борисова, Директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС.

Обучението ще се проведе в три части на 28, 29 и 30 октомври, от 18.00ч.

Повече информация и записване за обучението:

Медиация при спорове за интелектуална собственост

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.