Център за разрешаване на спорове - лого

Медиацията при конфликт на работното място – байпас за спасяване на отношения и ценности

Откакто  медиацията навлезе като процедура преди 30 години и започна да се ползва и при спорове на работното място, съществува свещен принцип – медиацията винаги е доброволна процедура.

Но стигнахме до етап, в който все повече законодателства приемат задължителна медиация, а често се оказва и първият избран метод за справяне с конфликта. Въпреки нашите усилия в годините, свързани с повишаване на осведомеността за ползите от медиацията, тя е недостатъчно използван подход, крайна мярка. Би било добре всички организации да работят на основата на доверие и откритост, което означава да могат да водят разговори като зрели хора, а не да стигат до сериозни конфликти и съдебни процеси.

Конфликтът на работното място е различен

Медиацията, като способ за разрешаване на спорове, основно е познат при семейните и търговски преговори, където ролите и отговорностите на страните по спора са много различни от тези на работното място. Това, което има смисъл за хората, които се разделят един с друг или преговарят по споразумение, просто не е от значение за двама колеги, работещи по договор за една и съща организация. Конфликтът между служителите се отразява не само на отношенията между участващите в конфликта страни, но и често на целия колектив, което струва на работодателя време и пари. Да стигнеш до решението „медиация в трудовоправен спор“, да отделиш време, за да се срещнете с някой, който е съпричастен, неосъждащ и подкрепящ, да проведете личен разговор е признак за разумността на HR, на един мениджър или на едно ръководство.

Организационни ценности

Работодателят с право може да очаква служителите да са пораснали хора, да са отговорни и не на последно място – да бъдат професионалисти. Тези очаквания са изрично посочени в кодекси на поведение и са общи за всички хора ценности като уважение, почтеност, доверие. Но какво се случва, когато става дума за конфликт? Изглежда, че има скок в отношенията от зрялост към проблемно поведение и несправяне с проблема. Как организацията реагира и разрешава конфликт е показател доколко всъщност държи на прокламираните от нея ценности –  HR отделите, управителите, ръководителите на екипи трябва да проявяват доверие и уважение, като насърчават разговорите да се случват, за да има открит диалог в медиацията. Това означава да има отворено, активно усилие да осигурите подкрепа и помощ, а не да прехвърляте „лошите неща“ на другата страна.

Трябва да помагаме, а не да заговорничим

Когато някой е замесен в конфликт, той не успява да взима обективни и мъдри преценки за себе си, избира пътища, които го водят до по-лошия резултат – напр. обръщането към съд. Съвършено рационалните хора стават осъдителни, агресивни; спираме да слушаме; смятаме , че само другият човек греши. В тази рамка на ума няма вероятност да кажем „ДА“ на медиацията. Не искаме открит разговор („Не искам те да знаят нищо за мен“), да бъдем честни („Но ако наистина съм честен, ще бъда уволнен“) или нямаме доверие („Вярвате им ? Не ме карайте да се смея! “).

В цифрите има отговори
При сегашната ситуация, около 10% от спорещите страни са съгласни да проведат медиация. Ако са добре подготвени и обучени медиаторите, възможно е да се постигне  90% успеваемост, т.е., постигане на споразумение. Това означава спестени огромно количество време и съдебни разходи. Не на последно място, това, което се печели е запазване на отношенията, подобряване на комуникацията и възможност за по-продуктивна и успешна съвместна дейност.

Става все по-актуална темата за задължителната медиация. Част от представителите на съдийската общност, участници в работната група за изменение на нормативната уредба за медиацията, предлагат трудовите спорове да преминават през задължителна медиация, като процесуална предпоставка. Медиацията не е битка, не е признание за провал или лични недостатъци. Задължителността й не ще отнема нито едно от правата на служителя – те не са задължени да постигат споразумение, не са задължени дори активно да се ангажират. Цялата идея е в това да се опита да се проведе процедура, при която да се намери най-доброто и щадящо страните решение.

Ако се интересувате от нова професионална реализация или искате да надградите свои професионални умения, може да се включите в нашите сертифициращи обучения по медиация:

 https://www.bgmediation.com/obuchenia-i-sabitia/predstoiasti

Ако имате нужда от професионална помощ за решаване на конфликт на работното място:

https://www.bgmediation.com/deinosti/mediatsiya-v-organizatsiyata/

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.