Център за разрешаване на спорове - лого

Разделени заедно

Разделени заедно

Няма значение какъв е Вашият брачен статус, дали имате сключен брак или не – когато моментът на раздялата настъпи и имате деца, всяка двойка се изправя пред многобройни неизвестни. Малцина са тези, които безконфликтно преминават през този етап на своята връзка. Въпросителните, пред които са изправени двойките, взели категорично решение за раздяла, са многобройни. Когато взаимният Ви път прекъсва често ставате събеседник в диалог, който води до съдебната зала. Двойките, които не успеят да постигнат споразумение относно бъдещето на своите деца, следва да оставят съдбата си в ръцете на съда. Той е този, на когото законодателят вменява задължението, aко не се постигне споразумение, служебно да постанови при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях да предостави упражняването на родителските права, да определи мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. Истината е, че този процес е дълъг, скъп, емоционално изтощителен. Съдът обследва възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

При определени условия в този процес участват и децата – в съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. При каквито и условия да бъде извършено това изслушване, то неминуемо оставя отпечатък върху детето.

Родителите имат усещането, че съдебното решение е панацея, че то ще разреши всички проблеми, довели до съдебната зала. Но когато дойде денят, в който съдът се произнесе, се оказва, че отношенията на страните са същите, проблемите са останали, често са се задълбочили, комуникацията е трудна и всяко едно решение за бъдещето на детето се превръща в малка война. Има една мисъл, която казва, че „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение”. Защото това, което бихме постигнали на масата за преговори ще отговори на нашите субективни особености, желания, начин на живот – все неща, които не могат да бъдат вписани в размката на едно съдебно решение. Животът на всяко едно семейство, неговата „различност“ и ритъм са неща, които само неговите членове знаят. Поставянето на режима на личните отношения между децата и родителите в рамката на „всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца с преспиване от 18:00 часа в петък до 18:00 часа в неделя“ излизат от сферата на свободното общуване родител – дете.
Често в практиката се прибягва до помощта на съдебен изпълнител, който да приведе в изпълнение съдебното решение. Стига се до ескалации, когато родителят, комуто са присъдени родителските права, въпреки точно определения и формулиран в съдебното решение режим на лични отношения с детето, отказва да предаде доброволно детето, намесват се и полицейските органи, и свидетел на цялата тази драматаична ситуация е детето.

Ето защо всеки опит да бъде постигнато споразумение между страните следва да бъде насърчаван. Споразумение, което съответства на съвременните обществени отношения, на равноправните роли в обществото на жените и мъжете, на необходимостта децата да поддържат връзка с двамата си родители, е най-доброто решение и отговаря на най-добрия интерес на детето.
Необходимо е родителите да бъдат насърчавани и консултирани за възможността да ползват медиация.Защото животът е цветен, всички сме различни, всеки родител има нужда от своето време със своето дете, всяко дете има право на свободен контакт с родителите си. Къде, как и за колко време сте свободни да решите сами. Защото Вие сте тези, които се познавате най-добре. И защото животът Ви като общност продължава и след раздялата, защото оставате завинаги родители на своите деца и макар и разделени, сте заедно. С Вашите деца.

Направете вашата консултация сега!

Автор: Лора Ангелова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.