Център за разрешаване на спорове - лого

Най-любопитното от състезанието по медиация за студенти

На 17 и 18 ноември в София се проведе Второто национално състезание по медиация за студенти. То е сред първите подобни състезания в Европа – и едно от малкото, които дават възможност на студенти от най-различни специалности да се състезават и като адвокати и страни, и като медиатори. Организира се от Център за разрешаване на спорове, под ръководството на Албена Комитова и Севдалина Александрова и еподпомогнато от проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“ 2016-2019, финансиран от фондация „Америка за България“.

Какво всъщност представлява състезанието? Предизвикателството

Студентите се състезават в две категории: като преговарящи – адвокат и клиент, и като медиатори. Преговарящите адвокати и клиент трябва да отстояват своя стратегия и да постигнат максимално добър резултат от спора с другата страна, като същевременно уважават интересите и на другата страна и търсят допирни точки.

Медиаторите трябва да се справят с предизвикателството да преведат през напрежението от противопоставянето двете страни и адвокатите и да им помогнат да намерят пресечна точка на интересите, и същевременно да се сработят като екип помежду си, бидейки едновременно конкуренти и съмишленици. Медиаторите във всяка медиация, които работят като екип, са от различни университети и не се познават предварително.

За да подпомогнем преговорните стратегии и подхода им в медиацията, преди състезанието преведохме кратко интензивно обучение с най-добрите техники за преговори, убедително общуване при конфликт, творческо разрешаване на спорове и намиране на решения в полза на всички.

Какви спорове разрешаваха?

Случаите, които студентите трябваше да разрешат бяха търговски – както от ежедневието, така и за големи обществени интереси – между двама приятели и съдружници, и за спасяването на верига книжарници. Така студентите имаха в ръцете си както случай от ежедневието, така и обществено значим случай, чието разрешаване определя съдбата на цели пазари. Прототипът на втория казус е известният случай на голямата верига книжарници Borders в САЩ, които фалират заради липсата на творческо решение за спасяването им, и книжарници Waterstone’s в Лондон, които са спасени от фалит именно благодарение на нестандартно решение.

Така студентите придобиват пряк опит за значимостта на творческото и взаимно изгодно решаване на проблеми – което спасява пари, отношения, и има огромен обществен ефект – от който зависи съдбата на много хора.

Кои са всъщност тези студенти?

Питат ни състезанието по медиация за студенти всъщност за такива, които специално изучават медиация в университета ли е? И отговорът е – не. Въпреки очакванията това да са студентите, които са чули нещо за медиация в университета или поне да са специалност право, студентите участници в първото състезание през 2017 г. бяха от повече от 10 специалности. Тази година бяха от повече от 13 най-различни специалности -и защото не бихте могли да предположите кои, (както и ние впрочем), ето информация отвътре за специалностите:

Стопанско управление, Социален мениджмънт, Международни отношения, Международен бизнес мениджмънт, Европейска администрация и управление на проекти, Международен туристически бизнес, Маркетинг, Здравен мениджмънт, Медицина, Софтуерно инженерство, Информатика, Бизнес информационни технологии.

Участниците в състезанието са 54 души: в 18 отбора от 9 университета от цяла България.

Лично за тях? Трябва да ги видите: жизнерадостни, любопитни, знаещи, обичащи предизвикателствата!

Снимки и видео с тях можете да видите тук:  https://www.facebook.com/bgmediation/

Два особено любопитни факта

¼ от отборите в състезанието тази година са с треньори-студенти участници в миналогодишното състезание, които преминаха обучение и вече са   правоспособни медиатори.

И още един любопитен факт – по-голямата част от спечелилите отбори и участници тази година са тренирани именно от най-младите треньори – участници в миналогодишното състезание.

Победителите

Победители в категория „Медиатор“:
1 място – Таня Шишкова, Пловдивски университет, Бизнес информационни технологии
1 място – Николай Ангелов, Софийски университет, Право
2 място – Енинка Куртева, Нов Български университет, Право
3 място – Станислава Петрова, Икономически университет – Варна, Международен Туристически бизнес

Победители в категория „Екип адвокат/клиент“:
1 място – Цочо Бошнаков и Светлин Берков – Софийски университет, Право
2 място – Данило Неделев и Самир Кафеджиев – Пловдивски университет, Софтуерно инженерство, Информатика
3 място – Надя Йонкинска и Кольо Колев – Русенски университет, Право

Победители в категорията „Отбори от университети“:
1 място – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
2 място – СУ „Св.Св.Климент Охридски“
3 място – Русенски университет

Но истината е, че в това състезание наградите и ползата са за всички – защото всеки имаше възможност да предизвика себе си – да направи своя преговорна стратегия, да убеди другите, да види себе си в действие и да участва в намирането на решения по напълно нов начин, който остава като преживяване и опит за цял живот.

Автор: Севдалина Александрова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.