Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация в съвременния свят: Казахстан – България

На 24 и 25 април 2024 година, столицата на Казахстан Астана беше домакин на значимо за медиацията събитие – Международен форум „Международен опит в приложението на медиацията. Казахстан – България“.

По  инициатива на Министерството на културата и информацията на Република Казахстан организаторите на събитието Асоциация „Международна академия по преговори“ и Институтът за медиация и право „Аманат-Зангер“ събраха на едно място медиатори от всички области на Казахстан, от България и от Индия за обмяна на опит и добри практики в сферата на медиацията.

През първия ден на форума имахме възможност да чуем и разберем за общите положения и практическото приложение на медиацията в Р Казахстан. В обсъжданията на живо присъстваха около 50 участници от цял Казахстан, като още около 40 се включиха онлайн.

Най- напред с встъпителна реч чухме г-жа Гулбара Султанова, Председател на Комитета по дейностите на гражданското общество към Министерството на културата и информацията, който е упълномощен орган по осигуряване на функционирането и развитието на медиацията.  Тя съобщи, че към настоящия момент тече  процес по разработването на концепция за по- нататъшното развитие на института на извънсъдебната медиация и призова всички медиатори да вземат участие в  него.

Думата беше дадена на г-жа Анара Толыкбаева, съдия в специализирания междурайонен съд на град Астана. Тя подчерта голямата роля на медиацията в семейните спорове и приноса на процедурата за по-бързото и удовлетворяващо разрешаване на проблемите между родителите.

Председателят на Републиканския съвет по медиация към Асамблеята на народа на Казахстан Шерзод Пулатов отбеляза, че днес функционира мрежа на центровете по медиация към Дома на дружбата, открити кабинети по медиация и съвети по медиация.

Във форума взеха участие и депутати от Сената на Р Казахстан, които изразиха готовност да подкрепят медиацията и подчертаха важността на достъпността на медиацията до всеки гражданин на страната. Според тях обмяната на международен опит следва да отчита местния начин на мислене и геополитическото положение на Р Казахстан.

Г-жа Слушаш Калиева от Института по медиация и право „Аманат-Зангер“ запозна присъстващите с казуси на организации, специализирани в търговска и трансгранична медиация и подчерта нуждата по повишаване на качеството на услугата медиация чрез повишаване на квалификацията на самите медиатори.

Викрам Сингх, член на Колегията на медиаторите и помирителите към Министерството на търговските дела на Индия се включи в дискусията онлайн, като акцентира върху хуманността на професията медиация и как тя всъщност подпомага всеки от нас да се свърже с потребностите, които изпитва.

Представителите на Център за разрешаване на спорове, Албена Комитова и Теодора Божилова, представиха  своя опит в областта на медиацията при огромен интерес от страна на домакините. Г-жа Комитова представи развитието на  медиацията в Р България, нормативната база, реализираните проекти, както и своя опит в прилагането на медиацията в различни сфери. Теодора Божилова представи най-съвременни практики в сферата на семейната медиация. Присъстващите на живо 50 участници бяха заинтригувани от споделеното от нашите представители, както по отношение на България, така и във връзка с практиката на останалите европейски страни. Отговорихме на много възникнали въпроси, чухме много коментари и споделен опит от казахстанските ни колеги.

Денят завърши с тържествено връчване на всички присъстващи на сертификати за участие във форума от Албена Комитова – председател на Център за разрешаване на спорове.

Вторият ден на посещението ни в Астана беше посветен на среща с медиатори в център по медиация и семейно консултиране към специализирания междурайонен съд по дела за непълнолетни в Астана. Председателят на съда г-жа Лейла Зинашева разказа за работата на семейно-младежките съдилища. Чухме и за хода на реализацията на проекта „Развитие на медиацията в Република Казахстан“.

За нас беше полезно и интересно да се срещнем със служители на Центъра за подкрепа на института на семейството „Жануя“ към общината на град Астана. Този център представя комплексни услуги на семействата в столицата, като в тях влиза юридическа, психологическа и консултативна помощ. Работата му включва и сътрудничество с организации по изготвяне на споразумения след проведена процедура по медиация. Центърът работи на принципа „услуга на едно гише“, което дава възможност семействата да получават подкрепа от различни специалисти на едно място.

Чувстваме се удовлетворени от срещите с колегите в Казахстан и се радваме за възможността да продължим нашето сътрудничество и обмяна на опит.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.