Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация при спор със съседа

Три основни ползи от провеждането на медиация, ако имате спор със съседа:

       1. Ще разберете защо Вашия съсед прави това, което прави

Ще разберете истинските нужди на Вашия съсед. Всяко човешко поведение има своята причина. Конфликтите винаги възникват на основата на засегната потребност. Би било полезно, ако проведете този различен разговор с Вашия съсед, за да разберете какви са неговите мотиви. С помощта на медиатора ще научите със сигурност какви са причините за неговото поведение.

        2. Ще можете да обясните какви са Вашите проблеми с неговото поведение

Ще имате възможност при условията на пълна поверителност да споделите всички Ваши тревоги и притеснения. Ще можете да обясните ясно на съседа си какво в неговото поведение Ви притеснява и какво Ви пречи. По един различен начин, с помощта на професиналист – медиатор.

         3. Решението ще е Ваше!

Процедурата по медиация Ви дава възможност да обсъдите всички възможни варианти за решение. Това е уникален процес, в който може да се стимулира креативността. С помощта на медиатор, Вие ще можете да изследвате всякакви варианти за решение. В процедурата по медиация Вие сте свободни да предлагате и да изслушвате всякакви варианти. Решението ще е Ваше. Във Ваши ръце ще бъде да решите: Как?; Кога?; По какъв начин?; Справедливо ли е?; Реалистично ли е? 

Споразумението, което ще постигнете, може да бъде писмено или устно. Ако имате нужда от сигурност за изпълнението на поетите ангажименти, можете да представите споразумението пред районния съд за одобрение. Така то ще има сила на съдебно решение.

За всякакви допълнителни въпроси може да се обърнете кам нас: контакти

Медиация може да започнете, като заявите тук: Заяви случай

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.