Център за разрешаване на спорове - лого

Има ли връзка между медиАция и медиТAция?

Медиация и МедиТация

Най-често срещаната шега, която се чува на събирания по повод медиацията е „Най-после вече не бъркат медиация с медитация.“ Но когато  приятелка ми зададе въпроса има ли връзка между тях, това наистина развълнува моя мозък.

В Уикипедия пише: Медитацията (лат. meditatio) е практика, в която дадено лице тренира ума и / или предизвиква режим на съзнанието, за да постигне физическо, емоционално, умствено и духовно развитие. Различните медитативни практики и дисциплини обхващат широк спектър на упражняване и изпитване на умствена релаксация, покой на ума и концентрация.

И пак там : Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Реших да се позабавлявам и да направя интерпретация на определението за МЕДИАЦИЯ върху определението МЕДИТАЦИЯ и се получи следното:

Медиацията

Медиацията е практика, в която дадено, неутрално, независимо лице, реално тренира/работи съвместно с тях, подпомага / две други, като предизвиква в тях съзнание за физическо, емоционално, умствено и духовно развитие, постигайки взаимно приемливо споразумение.

Постигането на взаимно приемливо споразумение води до изживяването на физическо, емоционално , умствено и духовно развитие. Всеки може да се спомни и да види как се е чувствал в момент на постигане на съгласие и намиране на решение при създаден конфликт. Всеки може да си спомни какво си е казал, когато е видял очевидно близкото и постижимо решение на даден проблем, което му е убягвало през цялото време. Това физическо, емоционално, умствено и духовно развитие ли е? Аз мисля, че да. Това означава, че чрез медиация ние можем да получим ползи, които получаваме и при практикуване на медитация.

Различните медитативни практики и дисциплини обхващат широк спектър на упражняване и изпитване на умствена релаксация, покой на ума и концентрация, казва Уикипедия.

А какво всъщност се случва в процедура по медиация: : Медиаторът, специално обучено лице, използва инструментариум от най различни комуникативни и медиаторски техники – действително много широк спектър от утвърдени и доказали своята ефективност практики. Чрез тези техники, той съумява да доведе спорещите страни до умствена релаксация и концентрация. Провокира у тях способността да генерират различни решения на дадения проблем и съответно изследване и анализиране за най-доброто и взаимноизгодното за тях.

Толкова ли е просто? Не, не е. За да постигне своята цел МЕДИТАЦИЯТА, се изисква вяра/че това е необходимо и полезно за организма както водата, въздуха и храната/, желание /стремеж за развитие на духа и тялото/ и практика/постоянство и дисциплина/.

За да постигне своята цел МЕДИАЦИЯТА, се изисква вяра/убедеността, че и най-доброто съдебно решение е по-лошо от доброволно постигнатото споразумение/, желание/заявяване на готовността за извънсъдебно, доброволно решаване на даден спор/ и практика/реален опит с процедура по медиация/.

Всъщност, има ли връзка между медиация и медитация?

Автор: Албена Комитова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.