Център за разрешаване на спорове - лого

Четири умения на медиатора, които не сте придобили по рождение

Какво е медиатор?

Медиаторът е лице, което подпомага при спор две или повече спорещи страни да намерят най-доброто и приемливо за тях решение. Медиаторът в този процес е напълно неутрален, безпристрастен и не дава съвет на страните как да решат своя спор. Почти всеки един от нас, в живота си е попадал в ситуация, в която хора около него са в конфликт. Приятели, родители, съседи, колеги, дори и непознати. На всеки от нас се е случвало да се намеси и да помогне на спорещите или попаднали в по-сериозен конфликт да се разберат. Вярвам, че всеки има някакъв положителен опит. Също така се обзалагам, че е имало ситуации, в които вие без съмнение вярвате, че не може да се намери решение на конфликта, без да се вземе страна. Някои конфликти дори изглеждат напълно нерешими. В крайна сметка, ако не могат да се разберат, нека отидат в съда – там ще се разбере кой е прав и кой е крив.

Какво прави професионалният медиатор?

Всъщност, винаги има начин да се сложи край на един конфликт, освен ако не е конфликт на ценности, а дори и тогава може, при определени условия. Това, което може професионалният медиатор е да помогне на спорещите страни сами да сложат край на своя конфликт. Сами да построят моста на мира и нещо повече, това, което те ще изберат като решение, ще е прието и от двете страни като максимално удовлетворяващо.

Какви са тези умения на медиатора, чрез които той постига това?

  1. Активно слушане

Да ,знам, вие можете да слушате. Слушате по цял ден. Как обикновено слушаме:

  • Вербално слушане когато обръщаме внимание на вербалното съдържание. Иначе казано, ние слушаме думите, но не и информацията, предадена посредством жестове, тон на гласа, поза на тялото и т.н.
  • Слушане със съревнование – когато не ни интересува слушането и непрекъснато се намесваме, за да  слушат нас или да подадем контрааргумент.
  • Несвързано слушане когато се преструваме, че слушаме, но  всъщност въобще не слушаме.
  • Чуване когато ушите ни възприемат звуковете, но не ги анализират, тълкуват или свързват.

Активно слушане, означава, че ние възприемаме и вербалната и невербалната част, имаме изцяло фокус върху това, което ни казва говорещия, освободени сме от капана на предразсъдъците и не даваме оценка на чутото. Вниманието е изцяло насочено към нуждите на говорещия. Същото така, показваме вербално и невербално на събеседника ни, че го слушаме и разбираме.

  1. Задаване на въпроси

Разбира се, че сме израснали, задавайки въпроси. Правим го непрекъснато. Това е сигурен път към знание. Нека разгледаме следната ситуация: Чакате у дома вашия приятел/ка, дете, съпруг/а, които са се забавили доста. Когато най-накрая идват, вие питате: „Къде беше?“, а той/то/тя отговаря: „Навън“. Това ли е информацията, от която имате нужда? Разбира се, че не. Най-голямото майсторство в комуникацията е да се научим да задаваме правилните въпроси. Да можем да ги формулираме така, че да получим пълна, неизкривена и точна информация е най-голямото предизвикателство при обучението на медиатори.

  1. Управление на комуникацията

Всяка комуникация има причина и цел. Както и всяко действие. Умението да изясняваме и дефинираме причините и целите е от ключово значение за разрешаването на определен спор или конфликт. Да създадем необходимата среда за това е умение, което включва комплекс от инструменти.

  1. Управление на процеса

Всяко нещо има структура и представете си, конфликтът и неговото разрешаване също. В теорията са изведени етапите, през които преминава един конфликт и знанието за тях ни помага да знаем кога е дошъл момента да се намесим и кога това би било ефективно. Пътят, който се извървява за намиране на решение на даден конфликт също се подчинява на своите логически етапи, които трябва да бъдат преминати и изчерпани, за да стигнем до желания резултат по най-добрия начин.

Със сигурност познавате хора, които са много добри комуникатори и помирители. Вероятно самите Вие сте точно такива. Разликата между професионален преговарящ и добър преговарящ е като разликата между професионален танцьор и добър танцьор.

Ако искате да станете професионални медиатори и да можете да придобиете и развиете умения за професионално разрешаване на спорове, може да се запишете в нашите сертифициращи обучения за медиатори.

Повече за нашите обучения може да прочетете тук:

https://www.bgmediation.com/obuchenia-i-sabitia/predstoiasti

Автор: Албена Комитова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.