Съдебни програми

Резултатите на съдебната програма за медиация във ВАРНА за първите й 6 месеца: 48 срещи по медиация, 17 приключили медиации, 7 споразумения

mediatori varnaСедем са подписаните споразумения в Центъра за медиация към съдебен район Варна след препращане от районни и окръжни съдии за първите 6 месеца от откриването му. В края на миналата година каузата да се популяризира медиацията като извънсъдебен способ за решаване на съдебни спорове бе причината за откриването на Центъра, по инициатива на ръководствата на Окръжен и Районен съд Варна. Половин година по-късно в него предоставят безвъзмездни услуги 15 юристи, педагози, икономисти и психолози, които съдействат за решаването на спорове по дела на Районен и Окръжен съд Варна, доброволно и безплатно за страните, посредством медиация.

За 6 месеца Центърът за медиация към съдебния район на Окръжен съд във Варна бе домакин на 49 срещи на медиатори със спорещи в съда страни по 28 граждански и наказателни дела. За този срок има 17 приключили медиации, като при 7 от тях има подписани споразумения – по 2 граждански дела, 3 въззивни граждански и 2 наказателни дела от частен характер. Без споразумения са приключили медиациите по 6 граждански и 4 наказателни дела от частен характер.

По повод първите 6 месеца от откриването на Центъра за медиация към съдебния район бе организирана работна среща от председателят на Окръжен съд Варна Марин Маринов. На нея бяха обменени идеи за развитието на Центъра, както и споделен опит от медиаторите.

Ден по-рано в Окръжен съд Варна се проведе работна среща между магистрати, медиатори и съдебни служители за организация на работата на Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд Варна, с участието на представители на Център за решаване на спорове – София.

Прочетете още: Резултатите на съдебната програма за медиация във ВАРНА за първите й 6 месеца: 48 срещи по медиация, 17 приключили медиации, 7 споразумения

 

Съдии за медиация – начало на обученията по препращане към медиация, юни 2016г.

img 20160610 143217Знаете ли какво в световен мащаб е дало най-голям тласък на използването на алтернативни способи за разрешаването на един спор?

Насърчаването на страните да ползват медиация от съдиите, при които те вече са били отнесли делото си за разрешаване. Защото съдията може да даде тежест и легитимност на процедура за доброволно разрешаване на спора, която може да е недостатъчно позната за хората, които имат спор и техните адвокати – както се случва при медиацията.

Именно въз основа на това, и имайки предвид успешния опит в препращане към медиация от страна на съдиите в София, над 50 от които бяха обучени в периода 2009-2012г., през 2016г. продължаваме с обученията на съдии в препращане към медиация в национален мащаб.

В началото на юни 2016г. проведохме първото от серията обучения по препращане към медиация  с участието на 26 съдии от Районните и Окръжните съдилища във Варна, Бургас, Велико Търново и Плевен. Обученията са в рамките на проекта за насърчаване на съдебни програми за медиация „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове.

Прочетете още: Съдии за медиация – начало на обученията по препращане към медиация, юни 2016г.

   

Съдебни програми за медиация в страната: новата вълна 2016г.

court mediationВ началото на 2016 г. Център за разрешаване на спорове започна активна подкрепа за изграждане и разрастване на съдебни програми, които насочват към медиация в 6 български града - Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград, Пловдив и Плевен.
Създаването на програми за медиация към съдилищата, които информират и съдействат на гражданите за решаването на споровете им, е един от най-модерните механизми за осигуряване на достъп до правосъдие. Доказано е, че тези програми (в САЩ, както и във Великобритания, Холандия, Словения и в други европейски държави) дават най-лесен и бърз път за спорещите страни да разрешат проблема си, спестявайки време, пари и нерви.

Разрастването на тези програми в България има потенциал да ни превърне в един от успешните модели на улеснен достъп до правосъдие, което оставя спорещите доволни и помага за доброволното спазване на договореното.

Как ще се случи националното разрастване на програмите за медиация?

Интересът и инициативата на съдилищата вече са факт. В подкрепа на техните идеи и за постигане на резултати в национален мащаб се включват целенасочени експертни усилия и помощ при популяризирането на медиацията, благодарение на проекта "Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация", финансиран от фондация "Америка за България", изпълняван от Център за разрешаване на спорове.

Наскоро в София се събраха председатели и представители на съдилищата от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен и София, които разказаха за досегашните си инициативи в сферата на препращането към медиация и изразиха подкрепата си за предприемане на целенасочени следващи стъпки.

Прочетете още: Съдебни програми за медиация в страната: новата вълна 2016г.

   

Обмисля се експериментално въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела и възможност съдът да разпорежда медиация

София, 24 март, БТА

handshake thumbОбмислят се подходящи нови законови разпоредби, които да въведат експериментално задължителна медиация по някои видове дела, както и възможност съдът да разпорежда медиация. Това каза в интервю за БТА Севдалина Александрова от Центъра за разрешаване на спорове.

Задължителното разпореждане от съда е начинът, по който медиацията е станала популярна в САЩ, а задължителната медиация по някои видове дела е начинът, по който Италия направи бум от над 200 000 дела годишно, преминали през медиация, поясни експертът.

Севдалина Александрова съобщи, че в шест от най-големите съдилища в страната започва национално разрастване на съдебните програми за медиация. Наред със София, където действа вече шеста поредна година такава програма към Софийски Районен съд, съдилищата във Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград, Пловдив и Плевен започват активно разрастване на техните собствени програми за насочване към медиация, отбеляза тя. По думите й създаването на програми за медиация към съдилищата, които информират и съдействат на гражданите за решаването на споровете им, е един от най-модерните механизми за осигуряване на достъп до правосъдие.  

                  Ето и пълният текст на интервюто:                 

                  Въпрос: Заемате се с нова задача - разрастване на съдебните програми за медиация. Какво всъщност ще се случи?

                  Отговор: Програмите за медиация в подкрепа на бизнеса и гражданите за пръв път преминават на национално ниво - към съдилищата в шест големи български града. Наред със София, където такава програма действа вече шеста поредна година към Софийския районен съд - съдилищата във Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград, Пловдив и Плевен започват активно разрастване на техните собствени програми за насочване към медиация.
                 Създаването на програми за медиация към съдилищата, които информират и съдействат на гражданите за решаването на споровете им, е един от най-модерните механизми за осигуряване на достъп до правосъдие. Доказано е, че тези програми (в САЩ, както и във Великобритания, Холандия, Словения и в други европейски държави) дават най-лесен и бърз път за спорещите страни да разрешат проблема си, спестявайки време, пари и нерви.
                 Разрастването на тези програми в България има потенциал да ни превърне в един от успешните модели на улеснен достъп до правосъдие, което оставя спорещите доволни и помага за доброволното спазване на договореното.  

               Въпрос: Как ще се случи националното разрастване на програмите за медиация? И всъщност - какво ще се промени за хората, които търсят правосъдие?

                Отговор: Интересът и инициативата на съдилищата вече са факт. В подкрепа на техните идеи и за постигане на резултати в национален мащаб се включват целенасочени експертни усилия и помощ при популяризирането на медиацията, благодарение на проекта  "Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация", финансиран от фондация "Америка за България", изпълняван от Център за разрешаване на спорове.

Прочетете още: Обмисля се експериментално въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела и възможност съдът да разпорежда медиация

   

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини