Екип

Ние сме медиатори, адвокати и обучители по медиация. Работили сме като експерти при създаването на едни от първите центрове за медиация в България, включително на съдебната програма за медиация на Софийски районен съд. Участвали сме като експерти и обучители в международни консултантски и обучителни екипи. Помогнали сме на множество фирми и граждани да разрешат споровете си в рамките на броени дни, с реална печалба от постигнатите споразумения.

Повече за професионалната ни дейност можете да прочетете по-долу.

 

Албена Комитова

253077 10151201622759699 1889503792 n

Обучител, медиатор, адвокат

  • Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд, Професионална асоциация на медиаторите в България, Българска търговско-промишлена палата.
  • Медиаторска практика в: спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, при строителство, при непозволено увреждане, семейни и административни спорове.
  • Съ-автор в наръчник по трансгранична медиация, предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация в рамките на проекта "Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed)", финансиран от Европейската комисия, 2012 и наръчник по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.
  • Експерт, участвал в създаването на центрове за медиация

Прочетете още: Албена Комитова

 

Севдалина Александрова

sa cv photo

Обучител, медиатор, адвокат

•    Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд, Център за разрешаване на спорове, Българска търговско-промишлена палата, и в международния панел на най-голямата организация за търговска медиация във Великобритания CEDR, UK.

•    Медиаторска практика в: спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, при строителство, при непозволено увреждане, семейни и административни спорове.
•    Специализация по търговска медиация в Suffolk Law School в Бостън и в Харвард (2006г.).
•    Международен експерт и автор на анализа на българското законодателство за медиацията в международния наръчник “EU Mediation Law and Practice” под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press, 2012
•    Съ-автор в наръчник по трансгранична медиация, предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация в рамките на проекта "Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed)", финансиран от Европейската комисия, 2012, и в наръчника по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.
•    Експерт, участвал в създаването на центрове за медиация

Прочетете още: Севдалина Александрова

   

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини