Отзвук от Националната конференция за медиация на 27 и 28 април

konferencia blagoevgradНа 27 и 28 април в Благоевград се проведе Националната конференция на тема „Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България", на която Център за разрешаване на спорове е съорганизатор, съвместно  с Висш адвокатски съвет,  сдружение „Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество“, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Конференцията е подкрепена и от Адвокатска колегия - Благоевград и Софийска адвокатска колегия, както и от Националната асоциация на медиаторите.

Конференцията събра на едно място представители на всички ключови институции, от които зависи бъдещето на медиацията в България - Министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, председателя на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, г-жа Мария Оливейра от Съвета на Европа, представители на Висшия съдебен съвет, председатели на съдилища, съдии, адвокати, медиатори, академични преподаватели, представители на неправителствени организации.

Министърът на правосъдието г-жа Цачева представи плановете на Министерство на правосъдието за информационна кампания за медиацията.

Представителят на Европейската комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа (CEPEJ) представи плановете за пилотни програми за препращане от съд към медиация, наръчници за препращане, и ангажиране на адвокатите в този процес. Важно е да се отбележи, че тези дейности вече се правят с изключително добри резултати в България в последните години – в рамките на проекта  „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация".

За резултатите на българските програми по препращане към медиация, които се разрастват в национален мащаб в съдилища от всички района на страната, за въвличането на адвокатите, и на образователните институции – студенти, учители, ученици, можете да видите повече тук.

На конференцията бяха представени гледните точки към медиацията на адвокатите, на академичната общност, както и актуални резултати на съдебните програми за медиация от председатели на съдилища.

Конференцията помогна за обмена не само на информация и добри практики, но и даде заявка за активно сътрудничество по предстоящите законодателни промени в Закона за медиацията, които целят да въведат значителни стимули за използването й.

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини