Професионална среща: "Търговските спорове - как да печелим?"

„Търговските спорове - как да печелим?”

На 14 март проведохме първата от поредицата професионални среща за юристи и медиатори, със специалното участие на съдия Костадинка Недкова, ВКС

За първи път в България представихме нова концепция за медиацията - прилагането й не само като процедура, а като стратегия в практиката ни като консултанти, адвокати, мениджъри, психолози. Срещата събра над 110 професионалисти.

В подкрепа на тази концепция, представихме инструментите, с които сме готови да помогнем на практика за за нея - електронен бюлетин, професионални работни срещи, обучения в преговори и разрешаване на конфликти с напреднали техники, партньорство при въвеждане на медиацията в практиката на адвокати, консултанти и организации, и всякакви форми за включване ан медиацията в дейностат на българските фирми, организации и институции.

Акцентите, за които говорихме:

 

Можем да прилагаме методите на медиацията поне в няколко форми:

- в ежедневните преговори и консултиране,

- всеки от нас като водещ експерт по преговори и разрешаване на спорове – в своята кантора или организация

- чрез колаборативното право - при което двама адвокати преговаряме съвсемстно с клиентите си с основната цел да постнигнем споразумение, като се ангажираме да работим за постигането му и се отказваме от това като адвокати да представляваме клиента пред съда по същия случай

- като участваме пряко в процедура по медиация – като консултанти, представители, медиатори,

Медиацията по висящи търговски спорове е особено подходяща в случаи като:

- спорове за строително-монтажтни работи, особено такива, при които има утежнена с множество доказателства и експертизи ситуация,

- спорове между съдружници или търговски партньори, при които има междуличностен елемент на конфликта. Практиката показва, че при откровен разговор и подобрение в личните отношения, исковете се оттеглят, или страните договарят споразумение,

- спорове, при които вече са събрани многобройни доказателства и въз основа на тях страните могат да направят трезва преценка за изхода от делото, въз основа на която сключват споразумение.

На основния проблем при търговски спорове, свързан с неизпълнение на договори, дадохме няколко ключови решения:

Вариантите винаги са повече отколкото изглежда, защото ресурсите са взаимнозаменяеми.

3 Отключващи въпроса:

  • "Каква е причината (някой да прави или не прави нещо, напр. да не плаща)?
  • “Какъв друг начин има … да уредим дължимото плащане”? (да бъде дадено, направено, осигурено нещо равностойно)
  • "Как би изглеждала ситуацията, представена наобратно?"
    Например – ситуацията в момента е „той има да ми дава....”
    А какво би било, ако обърнем тази ситуация, и „аз имам да му давам…” Винаги помага дасе намерят неподозирани проктически възможности.

Говорихме за това какви са основните трудности при търговските спорове, за успешни случаи и за това как на практика може да се въведе медиацията в практиката на всеки от нас.

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини