Проект

РЕЗУЛТАТИ за медиацията в България през 2017 - от проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса"

mrezhaИма едно нещо, което ме радва особено през последната година. Медиацията, подобно на електричеството някога, все повече става естествена част от ежедневието ни. И както газеният фенер е бил заместен от включването в електроразпределителната мрежа, така и медиацията вече стига до домовете и институциите като все по-обичайния метод за „осветляване“ на развръзката при проблемни ситуации.
 
Случи ми се няколко пъти през изминалата година, когато отивах в различни институции като гражданин, служителите да поглеждат документите и да казват – „О, вие се занимавате с медиация. Гледах за това по телевизията.“ Или „Моя приятелка участва в медиация.“ Или „Познавам медиатор, който ми разказва много интересни случаи.“ Или „Как да стана и аз медиатор?“
 
Когато отидох в училището на детето ми и споменах покрай другото за медиация, казаха, „О, ние имаме планове да развиваме такава училищна програма.“ На едно парти, тъкмо след като се запознах с нови колеги адвокати, ми споделиха със смесени чувства - „Ох, да знаете в каква медиация ми се наложи да участвам“.  Нормално е човек да се сблъска и с плюсове и минуси в една медиация. А по телефона се обаждат мениджъри, за да попитат – „Ще мога ли с медиаторските знания да преговарям по-добре и да си управлявам по-лесно работата със служителите и доставчиците?“
 
Вече сме на етапа, на който за медиация се говори открито и все по-масово. Както зад електроразпределителната мрежа, зад това стоят стотици хора, които говорят с други хора и институции и я правят позната и близка. И които изграждат стълбове, поставят кабели, и съоръжения и довеждат „електричеството“ до домовете.
 
Кои са хората и какво стои зад „електроразпределителната мрежа“ на медиацията?  
 
Персонажите не са толкова важни. Важно е обаче да видим изградените стълбове, да отдадем дължимото – нарежда ни на едно от челните места в Европа, и да видим пътя, по който ще се развива мрежата, за да достигне „електричеството“ на медиацията до повече домове. 
 
СЪДА
 
seminar obmen sudii predsedateli 10-11 noemvri 17 2 smЕдни от големите „стълбове“ на „електроразпределителната“ мрежа на медиацията са съдилищата и съдиите. Съдиите в България са едни от най-напредничавите и отворени към нови методи за разрешаване на спорове сред колегите си в Европа. Те поеха инициативата да заложат авторитета си и да застанат пред гражданите по дела и да гарантират за медиацията – че си заслужава да опитат да влязат в процедура по медиация.
 
Какви са фактите, които потвърждават големия ангажимент на съдиите към медиацията
 
В периода от 2009 г. досега над 400 български съдии са се включили в различни обучения по препращане към медиация, и десетки от тях активно препращат случаи към медиация. До 2015 г. това се случваше основно в София чрез Програмата за спогодби и медиация към Софийски Районен и Градски съд.
 
От началото на 2016 г. започна нов етап в разгръщането на съдебни програми – вече в множество градове от цялата страна - благодарение на проекта„Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация" 2016-2019, финансиран от фондация „Америка за България", изпълняван от Център за разрешаване на спорове, под ръководството на Албена Комитова и Севдалина Александрова.
 
Смисълът на съдебните програми за медиация е именно да послужат като основни стълбове на „електроразпределителната“ мрежа на медиацията – така се развива масовата култура на медиацията навсякъде по света.
  
Каква е картината на съдилищата, подкрепящи медиацията към края на 2017 г. 
 • Съдилища и съдии, включили се в препращане към медиация
  • Действащи съдебни програми по препращане към медиация има вече във Варна, Бургас, Плевен, а в Пазарджик, Хасково и Ловечсе подготвя откриването на такива,
  • 21 съдилища, от които 6 окръжни и 15 районни са заявили интерес към развитието на програми за медиация и са включили съдии в обученията по препращане към медиация - сред които Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Пазарджик, Хасково, Враца, Ловеч, Пловдив, и други.
  • 118 съдии от съдилища извън София са обучени в препращане, и близо 1/3 от тях вече извършват препращания към медиация (във Варна броят на обучените съдии, препращащи към медиация е над 80%*). 
bos centyr za mediacia otkrivaneКакъв е ефектът от работата на съдиите в медиацията през 2017 г.
 • Програмите във Варна, Бургас и Плевен вече имат редица проведени медиации, като процентът на споразуменията е 49%.
 • Според проучване, проведено сред съдии, обучени в медиаторски техники и препращане, основно от Варна:
  • 92,5% от обучените съдии са използвали техники за споразумяване на страните в зала, като 56% са помогнали за постигането на споразумение в зала, а 40% са успели да намалят чрез тях напрежението в залата, 24% са помогнали на страните да изяснят предмета на иска, а 8% от страните са споразумели самостоятелно и са подали искане за прекратяване на делото.
  • 85% от обучените съдии са препратили към медиация, като в 35% от случаите в медиациите е постигнато споразумение, в 52% не е имало споразумение, а в 17% е имало други положителни резултати, като споразумение извън медиация, или спиране на съдебното производство и подобрена комуникация между страните.
Работата на съдилищата за разпространението на медиацията продължава да бъде основен стълб и през 2018г., със заявки от нови съдилища за намеренията им за развиване на съдебни програми за медиация.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
den na mediaciata i nagrazhdavane sustezanie 17 11 17sВторият стълб на медиацията в момента е активното сътрудничество между съда и медиаторите и медиаторските организации.
Благодарение на това сътрудничество се провеждат съвместни събития, които постигат сериозна публичност за медиацията.
 • Във Варна Дните на медиацията, които се установиха като традиция през последните 2 години, привлякоха над 250 души от всички ключови институции, сред които Областният управител, Председателят на Общинския съвет, Регионалният директор на Агенцията за малки и средни предприятия, представители на търговски камари, университети, регионалното управление на образованието, и множество съди и адвокати. Това събитие беше съ-организирано от Варненски окръжен съд и Институт за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове Итера, Варна. То беше съчетано с награждаването на участниците в Първото национално състезание по медиация за студенти, организирано от Център за разрешаване на спорове в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса“.
Статистиката показва, че след Денят на медиацията броят на медиациите се е увеличил с над 30%.
 • В Бургас откриването на Съдебния център по медиация към Окръжен съд и инициативите за професионални срещи в Дните на медиацията, събраха над 150 души от различни институции и професионални общности, както и студенти и ученици. Специално внимание се обръща на случаите, засягащи деца в съдебното производство, и се работи с Дирекция „Социално подпомагане“, Общинският омбудсман и Центрове за обществена подкрепа.
МЛАДЕЖИТЕ
 
Третият стълб на медиацията е изграждането на мрежата сред най-младите хора в България.
 
Какви ключови събития се случиха в тази област през 2017г.
 
sustezanie f n
 • През 2017 г. в България се проведе Първото национално състезание по медиация за студенти. България е една от малкото държави в Европа, в която се организира такова състезание. Към състезанието имаше огромен интерес - над 60 студенти и 10 треньори от 9 от най-големите университети в цялата страна, и от над 10 различни специалности се събраха, за да участват и да изпитат предизвикателствата на медиацията в ролите на медиатори, адвокати и страни.

Отзвукът от него трае и до днес – част от студентите, участвали в него, вече преминаха обучение за медиатори, а друга част поставят медиацията в основата на бъдещата си професионална кариера.

 • Във Варна Регионалното управление на образованието съвместно с Институт за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, започнаха програма за училищна медиация, която напредва с все по-голяма скорост и през 2018г. Програмата вече обхваща над 60 директори и учители и над 130 членове на обществени съвети, запознати с медиацията. Над 20 директори и учители сертифицирани като медиатори, и над 30 ученици обучени за медиатори, и предстои обучението на още поне толкова.
 • В Бургас по инициатива на Регионалното управление по образованието - като отзвук от откриването на Съдебния център за медиация - над 120 директори на училища и детски градини бяха запознати с медиацията от съдии, медиатори, с участието на екипа на Център за разрешаване на спорове. Наред с това по инициатива на обучени в медиация съдии и медиатори към съда над 100 ученици от училища в Бургас и Карнобат са запознати с медиацията.
Тези инициативи показват по забележителен начин ефекта на снежната топка – как от няколко „запалени“ за медиацията представители на медиаторите и институциите, може да се получи огромен ефект.
Новият стълб, който предстои да се изгражда през 2018 година е даването на още по-голяма видимост на медиаторите и разрастване на сътрудничеството между медиаторите и институциите
 • Вече действа национален портален уеб-сайт www.mediation.bg, в който са в процес на вписване всички активни медиатори и центрове за медиация. На него се съдържа информация и за действащите съдебните програми в страната, както и богати ресурси и отговори на множество практически въпроси за медиацията.
 • Повече информация за дейностите и резултатите се намира в секция Новини на националния портал за медиация https://www.mediation.bg/news и на  http://bgmediation.com/proekt

                                                                                                                 Севдалина Александрова, Албена Комитова

 

ПРЕПРАЩАНЕТО към медиация навлиза във все повече български съдилища, ноември 2017 г.

seminar obmen sudii predsedateli 10-11 noemvri 17 2 smНа 10-11 ноември се проведе семинар за обмен на практики между председатели на съдилища и съдии с опит в препращането към медиация. Препращането към медиация печели все повече привърженици, тъй като създава възможност за много бързо и удовлетворяващо разрешаване на спорове за гражданите и търговците, обърнали се към съда. Съдиите отделят време да обяснят на страните какво представлява медиацията и начина, по който може да подобри помогне за разрешаването на техния спор.

Резултатите от тези усилия говорят сами за себе си. Според статистиката на съдилищата във Варна, една медиация разрешава спора средно за 2 срещи, а процентът на споразуменията от вече отишлите на медиация е 49% - изключително висок процент за съдебно препратени към медиация страни.

Прочетете още: ПРЕПРАЩАНЕТО към медиация навлиза във все повече български съдилища, ноември 2017 г.

 

Медиация и АДВОКАТИ при търговски спорове - мисията възможна? Отзвук от семинара с участието на съдия Стонг

seminar advokati 2 11 17 and stong smДа решаваш спорове като покажеш, че държиш на парите, времето и търговския интерес на клиента отдавна не е екзотична рядкост, а ежедневие на високо-квалифицираните модерни адвокати.

Съдия Стонг от Ню Йорк, с над 20 години опит като корпоративен адвокат на едни от най-големите компании в света, решително потвърди новаторската тенденция:

„Гледната точка на добрия търговски адвокат е да гледа и да предвижда възможностите за клиента за в бъдеще. … Трябва да гледате не през задното стъкло на автомобила, а през предното, за да виждате възможността“.

В рамките на семинара за адвокати за търговска медиация, който се проведе на 2-ри ноември 2017г., в гр. София присъстващите адвокати имаха възможност да изпитат и на живо ефективността на техниките, които се използват в медиация.

Семинарът се проведе като част от образователните събития по проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове.
Специален гост-лектор на семинара беше съдия Елизабет Стонг, съдия по търговски дела и несъстоятелност в съда на Източен окръг Ню Йорк, която е на посещение в България като част от проекта "Мрежа на американските съдии за България" на Български институт за правни инициативи.

Участниците в семинара имаха възможност да се уверят как един адвокат може да постига  максимални резултати с медиаторски подход, както при защитата на интересите на клиента си в медиация, така и при преговорите и в ежедневието си. Както и да чуят интересни истории и практически примери както от българските обучители Албена Комитова и Севдалина Александрова, така и от съдия Стонг, която разказа как работи медиацията при търговски спорове в САЩ, включително при несъстоятелност.

И на въпроса, как един адвокат може да постига също толкова високи резултати в медиацията както и в съда, където има по-голям контрол, съдия Стонг отговори: „Това, което ви прави силни в бизнеса и като адвокати, това ще ви направи добри и ще ви донесе резултати и в медиацията.“

Прочетете още: Медиация и АДВОКАТИ при търговски спорове - мисията възможна? Отзвук от семинара с участието на съдия Стонг

   

Резултати за медиацията от първата година на проекта "Медиацията в подкрепа на бизнеса", март 2016-2017 г.

mediationbgОбичаме да говорим открито.

В България в момента се случва проект, който е единствен по рода си в Европа. Там, където все още се залага в карти и стратегии "обучение на съдии и адвокати" за това как да информират и насочват към медиация. И центрове към съдилищата има само там, където са установени със закон.

Проектът е Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация", и се осъществява от Център за разрешаване на спорове, ръководен от Албена Комитова и Севдалина Александрова, и финансиран от фондация „Америка за България".

И точно както някога в Средновековието всеки нов просветителски център е ставал огнище, които разпалва много умове и води до нови центрове, така и ние започнахме да поставяме нови знаменца на картата и да отбелязваме по още един запален център на просвещение - за новите методи за разрешаване на спорове. Както наскоро един колега каза - "Новите методи навлизат, искаме или не. От нас зависи дали ще пречим или ще помагаме, дали ще стоим или ще се възползваме."

Какво всъщност представлява проекта и какво се случи в първата му година - през март 2016-2017г.

Проектът има за цел да подкрепи развиването на съдебни програми за медиация в съдилища в страната, които имат интерес и желание да отворят или развият вече съществуващи.

В момента пряко подкрепени от проекта и вече активно работещи са съдебните програми за медиация към съдилищата във Варна, Бургас и Плевен, а интерес да развият свои програми за медиация са заявили 4 нови съдилища.

Крайната цел е повече граждани и търговци, които имат спорове в съда, не само да научат какво е медиация, но и да получат реална възможност да опитат процедура по медиация, както в рамките на услугата по медиация, предоставяна от съдебните програми, така и от избрани от тях медиатори или центрове извън съда.

Знаете ли какво представялва на практика съзадването на един съдебен център за медиация?

Прочетете още: Резултати за медиацията от първата година на проекта "Медиацията в подкрепа на бизнеса", март 2016-2017 г.

 

Какво се случва с медиацията в България?, април 2017

Как да премерим какво е новото?

Ще ви разкажем в истории - с истински лица, събития и резултати от последната година.

В последните месеци няколко от току-що завършилите ни курсисти ми звъннаха съвсем скоро след завършването на обучението си за да обсъдим как да проведат вече организирана от тях медиация. Търсенето на медиация вече е много по-забележимо в сравнение с това отпреди 2-3 години например.

Още повече са тези курсисти, които между двете нива на обученията бяха успели да завършат повече от успешно тежки преговори за себе си и свои клиенти - от имоти, до лични отношения и търговски сделки.

Случва се вече да ни се обаждат и адвокати, които се интересуват от медиация за клиента си, хора, които търсят медиация при нас, както и такива, които питат как да открият медиатор и в техния град.

Това е оживление. Факт.

Също така факт е, че медиацията вече е дума, която не само, че е известна на повечето юристи и представители на институции, отговорни за препоръчването и ползването й, но и такава, която предизвиква емоции - при някои като от настъпване, но при повечето - интерес от възможността да се включат в нещо модерно и смислено.

Не бързайте с изводите обаче - накрая на статията ще бъдем напълно откровени и за "тъмната" страна на промените, и липсата им - в сферата на медиацията.

КОИ ВЕЧЕ ЗАСТАНАХА ЗАД МЕДИАЦИЯТА?

Прочетете още: Какво се случва с медиацията в България?, април 2017

   

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини