Професионални събития

За ползите от конфликта - най-важното от семинара за управление на конфликти на 23 октомври 2013г. с НЛП Клуб

Семинар „Как да управляваме конфликти”, версията на вълка в историята за Червената шапчица, организиран от НЛП клуб, с участието на Албена Комитова и Севдалина Александрова, на 23 октомври 2013г. в Есенс Център

Видеото и снимките от събитието можете да видите тук.

Мъдрите хора казват, че въпросите са по-важни от отговорите. В семинара за управление на конфликти на 23 октомври 2013г., поставихме провокативни въпроси за мястото на конфликтите в живота ни.

Какво ни дават конфликтите?

Каква е гледна точка на „лошия” – може ли да има основания Вълка в историята за Червената шапчица?

И след като знаем, че разликите в мисленето са най-естественото нещо, как да откриваме какво е подпалило конфликта, така, че да можем да върнем изпуснатия дух в бутилката?

С изключително активната аудитория на НЛП клуб, на която специално благодарим, направихме жив обмен на идеи и подходи за решаване на конфликти, експериментирахме с техники и дадохме отговори на много въпроси.

Полезното накратко:

Конфликтите могат да ни дадат много, защото водят до: промяна, откриване на истината, по-добро разбиране за себе си и за другия, намиране на по-работещи варианти.

От историята на Вълка и Червената Шапчица достигнахме до идеята, че често ние чуваме и приемаме за легитимна само гледната точка на едната страна, а … има и друга. И всеки е прав за себе си – всяка страна в конфликта има своите важни основания – и дори, когато самите ние сме засегнати като страна в конфликта, е полезно да знаем какви всъщност са основанията и мотивите на другия – вместо директно да го заклеймим. Да разберем повече за мотивите на другия е полезно много повече за нас, и за разрешаването на проблема ни с него, отколкото за самия него.

Разбрахме, че въпреки, че твърдим, че ние чудесно разбираме другата страна в конфликта, знаем в какво са ни различията, и това не спира нито факта, че другия продължава да ни пречи с поведението си, нито конфликта между нас. Както и че може много пъти да сме разговаряли с него за това, защо не иска да говори с нас, и накрая все пак да не знаем нито една причина за това защо ни отбягва.

Което се дължи на факта, че дори когато слушаме, ние всъщност Не слушаме. По начин, по която наистина да вникнем, с намерението действително да разберем другия от какво се вълнува и на какво държи, и да му покажем, че сме го разбрали. Това е половината от работата ни по разрешаване на конфликта – да изслушаме другия с действителен интерес и вникване. Едно лесно упражнение, практикувано от най-напредничавите мениджъри по света – в един ден от седмицата изберете един човек, на когото да отделите пълното си внимание за 5 минути , в които да го слушате без никакво прекъсване, без несъгласие и изразяване на мнения. Просто го слушайте с цялото си внимание, за предпочитане след като сте задали въпроси по тема, която лично го вълнува /не бизнес тема, а нещо, което се отнася лично за неговия живот/. В последната една минута можете да споделите и вашето виждане и какво общо намирате с него, от това което сте чули. Това кратко упражнение ще ви създаде навика да слушате искрено и с внимание. Резултатите от това ще видите сами.

Освен да слушаме с внимание, вторият най-голям помощник при разрешаването на спор е да се научим да задаваме точните въпроси. „Какво е важно за теб?” И „Какъв друг начин има да го постигнем?” са едни от най-важните въпроси, които отварят пътя за разрешаването на конфликта.

Накратко, разрешаването на конфликти е умение, което всеки може лесно да усвои, но за сметка на това то да му върши работа за дълги години.

В края на събитието говорихме за това, че в някои конфликти сме толкова въвлечени, че е нормално да не можем сами да ги решим. Повечето от нас естествено влизат в ролята на „помирители”, които помагат да се изясни кой от какво е обиден и какво иска при един конфликт. Професионално обучените медиатори помагат именно за това възникналите конфликт да се решават по най-щадящ за страните в конфликта начин – като неутрални помощници те изслушват и двете страни и им дават възможност - в лична среща или заедно с другата страна, да споделят какво наистина ги вълнува и какво се надяват да постигнат. В 80% от случаите хората успяват да намерят допирни точки.

Повече информация за успешното разрешаване на конфликти с медиация можете да намерите в статиите на Център за разрешаване на спорове.

 

Професионална среща: "Търговските спорове - как да печелим?"

„Търговските спорове - как да печелим?”

На 14 март проведохме първата от поредицата професионални среща за юристи и медиатори, със специалното участие на съдия Костадинка Недкова, ВКС

За първи път в България представихме нова концепция за медиацията - прилагането й не само като процедура, а като стратегия в практиката ни като консултанти, адвокати, мениджъри, психолози. Срещата събра над 110 професионалисти.

В подкрепа на тази концепция, представихме инструментите, с които сме готови да помогнем на практика за за нея - електронен бюлетин, професионални работни срещи, обучения в преговори и разрешаване на конфликти с напреднали техники, партньорство при въвеждане на медиацията в практиката на адвокати, консултанти и организации, и всякакви форми за включване ан медиацията в дейностат на българските фирми, организации и институции.

Акцентите, за които говорихме:

 

Можем да прилагаме методите на медиацията поне в няколко форми:

- в ежедневните преговори и консултиране,

- всеки от нас като водещ експерт по преговори и разрешаване на спорове – в своята кантора или организация

- чрез колаборативното право - при което двама адвокати преговаряме съвсемстно с клиентите си с основната цел да постнигнем споразумение, като се ангажираме да работим за постигането му и се отказваме от това като адвокати да представляваме клиента пред съда по същия случай

- като участваме пряко в процедура по медиация – като консултанти, представители, медиатори,

Медиацията по висящи търговски спорове е особено подходяща в случаи като:

- спорове за строително-монтажтни работи, особено такива, при които има утежнена с множество доказателства и експертизи ситуация,

- спорове между съдружници или търговски партньори, при които има междуличностен елемент на конфликта. Практиката показва, че при откровен разговор и подобрение в личните отношения, исковете се оттеглят, или страните договарят споразумение,

- спорове, при които вече са събрани многобройни доказателства и въз основа на тях страните могат да направят трезва преценка за изхода от делото, въз основа на която сключват споразумение.

На основния проблем при търговски спорове, свързан с неизпълнение на договори, дадохме няколко ключови решения:

Вариантите винаги са повече отколкото изглежда, защото ресурсите са взаимнозаменяеми.

3 Отключващи въпроса:

  • "Каква е причината (някой да прави или не прави нещо, напр. да не плаща)?
  • “Какъв друг начин има … да уредим дължимото плащане”? (да бъде дадено, направено, осигурено нещо равностойно)
  • "Как би изглеждала ситуацията, представена наобратно?"
    Например – ситуацията в момента е „той има да ми дава....”
    А какво би било, ако обърнем тази ситуация, и „аз имам да му давам…” Винаги помага дасе намерят неподозирани проктически възможности.

Говорихме за това какви са основните трудности при търговските спорове, за успешни случаи и за това как на практика може да се въведе медиацията в практиката на всеки от нас.

   

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини