Екип

Ние сме медиатори, адвокати и обучители по медиация. Работили сме като експерти при създаването на едни от първите центрове за медиация в България, включително на съдебната програма за медиация на Софийски районен съд. Участвали сме като експерти и обучители в международни консултантски и обучителни екипи. Помогнали сме на множество фирми и граждани да разрешат споровете си в рамките на броени дни, с реална печалба от постигнатите споразумения.

Повече за професионалната ни дейност можете да прочетете по-долу.

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини